Mobbesaken var oppe i formannskapets møte allerede onsdag

I en nettsak lagt ut tirsdag ettermiddag denne uka fortalte Birkenesavisa om den anonymiserte mammaen «Grete», som gjennom lang tid har opplevd at barnet sitt er blitt utsatt for mobbing og vold ved en av barneskolene i Birkenes. Mammaen har anmeldt Birkenes kommune til politiet for brudd på opplæringslovens paragraf 9 A. Allerede onsdag tok ordfører Gyro Heia (Sp) saken opp innledningsvis i formannskapets møte.

Arild Windsland (H) reagerte sterkt på det som kom fram i denne mobbesaken, om et barn som kommer heim forslått og blodig.

– Dette er det nulltoleranse for. Er det noen som slår, så må den eleven fjernes. Fysisk vold, det er fryktelig å lese om dette. Det skal stoppes umiddelbart. Det bør ikke ta mange minuttene å få stansa dette, sa en oppbrakt Windsland.

I Birkenesavisas artikkel om «Grete» sine opplevelser, kom det blant anna fram at fastlege ikke har vært kobla inn i saken før nå i januar.

Det har nå gått 10 måneder siden Birkenes kommunestyre gjorde vedtak om nettopp fastleges rolle som del av tidlig innsats.

– Kommunestyret ønsker at administrasjonen etablerer et samarbeid hvor fastlegene tidlig i forløpet er en fast del av det tverrsektorielle samarbeidet rundt barn og unge.

KOMMUNEDIREKTØREN I FORMANNSKAPET: – Noe er gått galt. Dette er en uønska hendelse.

I formannskapets møte svarte kommunedirektør Anne Stapnes.

– Jeg har ikke statistikk på hvor ofte fastlege er koblet på.

Hun påpekte at det i kommunestyrets vedtak står at fastlegene skal kobles på når det er hensiktsmessig.

– Jeg vet at det har skjedd at fastlege er det i saker.

– Vi jobber nå med systematisering. Neste skritt er å få det inn i rutinebeskrivelsene.

Kommunedirektøren la til at ikke alle i Birkenes har sin fastlege i vår kommune.

Ordfører Gyro Heia var tydelig på at foreldre aldri skal oppleve å ikke bli hørt, det må tas tak i – og kommunestyrets vedtak helt tilbake fra mars 2021 skal implementeres.

– Alle enheter skal få vite at fastlege skal kobles på.

Kommunedirektørens opplysning om at fastleger blir koblet på, stemmer dårlig med hva fastlege Georg Rigadis uttalte til Birkenesavisa tirsdag denne uka.

– Jeg kan ikke se at vedtaket til kommunestyret har ført til tettere samarbeid mellom tjenestesektorene og fastlegene. Jeg lurer på om administrasjonen har implementert vedtaket i systemet for å bli brukt i hverdagen.

Samme dag uttalte kommunalsjef på tjenesteområdet organisasjon og oppvekst, Marianne Moen Knutsen:

– Vi har hatt en revisjon på trygt og godt skolemiljø, hvor det kom fram forbedringsforslag. Disse har vi tatt tak i, og ferdigstiller i disse dager en felles plan for alle skolene og felles rutiner for å følge opp saker i forhold til trygt og godt skolemiljø.

Kommunedirektøren opplyste på onsdagens møte i formannskapet at det var på nyåret at hun sjøl var blitt kjent med den aktuelle mobbesaken – og at den tas på høyeste alvor.

Hun uttalte at hun gjerne skulle ha unngått denne triste historia.

– Det er ikke sånn vi skal ha det i Birkenes for barn i skolen.

– Noe er gått galt. Dette er en uønska hendelse.

Videre orienterte Stapnes generelt om skolens aktivitetsplikt, statsforvalters rolle og hvordan slike saker håndteres ved politianmeldelse av kommunen som skoleeier.

Mammaen «Grete» opplever at hun har kjempa og kjempa mot skolen og kommunen. Hun var etter eget ønske til stede som tilhører i formannskapets møte.

Til Birkenesavisa sa hun etter møtet:

– Jeg syns dette var slapt. Det ga meg ingen større forhåpninger. Dette har vi hørt før.

Hun legger til at hun satte stor pris på Arild Windslands engasjement.

– Jeg syns det var fint å høre han brase ut og være så tydelig. At det i hvert fall var én som har forstått innholdet og krever!

«Grete» forteller at familien gjennom den lange tida mobbinga har pågått, har vurdert å flytte fra Birkenes kommune for at barnet deres skal få oppleve en trygg skolehverdag.

I dag torsdag fikk «Grete» brev fra Barneombudet i anledning saken.

Tidligere har hun foreslått for ordføreren at kommunen oppretter et lokalt mobbeombud.