Klar for neste skritt

Med 600.000 kroner fra Kommunaldepartementet i lomma kan Eva Aabel Retterholt og resten av ildsjelene i Vegusdal for alvor gå i gang med planleggingen av Engeslandstunet.

– Dette gir oss mange muligheter, sier Eva Aabel Retterholt med sjekken som beviser at Vegusdal Ve og Vel (VVV) er tildelt 660.000 kroner av regjeringens Bulyst-midler i hånda. Hun er leder av undergruppa ”Neste skritt” som har sentrumsutvikling på Engesland som sin hovedoppgave. Da fjorårets søknad ikke nådde opp, regnet de ikke med å få penger i år heller. Desto større var gleden da telefonen fra kultur- og næringskoordinator Arild Tveide kom om at ”Engeslandstunet” hadde fått støtte.
– Dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har lagt ned. Nå må vi møtes raskt for å se hva vi skal gjøre. Pengene skal brukes til å utforme tunet og estetikken, områdeplanlegging, prosjektplan og utviklingsplan, opplyser Eva.

Folksomt

Så folksomt som det var utenfor butikken på Engesland da tildelingen skulle markeres sist onsdag, er det ellers bare på 17. mai og velforeningens førjulsfest, når bensinpumpa brukes til juletre. Foruten ildsjelene fra den lokale bygdeutviklingsgruppa stilte Birkenes kommune manns- og kvinnesterkt med ordfører, rådmann, prosjektplanlegger og kultur- og næringskoordinator. Fra Farsund og Flekkefjord kom det også en delegasjon for å høre om politisk rådgiver Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp) i Kommunaldepartementet hadde penger til dem også. Det hadde Hjelseth, som hadde følge av stortingskandidat Kåre Gunnar Fløystad og prosjektleder Kari Huvestad fra fylkeskommunen. Mens Farsund fikk 550.000 kroner til en tverrkulturell møteplass for ungdom, kunne flekkefjerdingene reise hjem med 1,62 millioner i støtte til sitt småbyprosjekt. I tillegg fikk Evje og Hornnes 400.000 til et infotek beregnet spesielt for ungdom og innvandrere.

Aksjedugnad

Med butikken, pumpeanlegget og ”Møteplassen” som kulisse fortalte styreleder Trond Eirik Jaabæk om bensinpumpas historie og etableringen av Engesland Drivstoff AS i 2008, der 50 lokale aksjonærer gravde i lommeboka for å redde drivstofftilgangen i bygda. I fjor ble det fylt for 1,7 millioner fra pumpa. Det ga et overskudd på 25.000 kroner.
Så var det Olav Ditlef Tveits tur til å fortelle om en annen redningsaksjon. Denne gang handlet det om butikken, som har vært truet av nedleggelse flere ganger, senest i fjor høst. Da gikk bygdefolket på ny sammen om å starte et aksjeselskap – Engesland Handel AS. I løpet av kort tid hadde privatpersoner, lag og foreninger tegnet seg for en halv million i aksjer og gaver. Dermed var butikkdriften reddet.

Butikken sentral

Nettopp butikken har en sentral rolle i det framtidige Engeslandstunet. Her er planen å bygge opp et kompleks med et fjøslignende aktivitetshus og boliger for både unge og gamle, kafé, møteplass, aktivitetsområde med ballplasser og festplass. Svømmebasseng og bobilparkering er også inne i planene som er utarbeidet på bakgrunn av ideer og forslag fra bygdefolket sjøl.
– Meningen er at dette skal være et område der unge og eldre kan være sammen, forklarer Eva Aabel Retterholt. Nå ser forhandlingene med den Oslo-bosatte grunneieren om kjøp av naboeiendommen til butikken ut til å gå i orden også. Dermed kan de driftige bygdeutviklerne sette i gang med planleggingen for alvor.
– I løpet av to år skal planene være ferdige, sier Eva Aabel Retterholt.

Feiret med elgsuppe

Etter at sjekkene var vel fordelt gikk turen til Røyland Gård. Her ble ildsjeler, kommunetopper og departementsrepresentanter traktert med elgsuppe med urtebrød og urtesmør til, før lunsjen ble avrundet med ”Himmelsk vanilje”, stedets egen vaniljekrem.

Bulyst
• Støtteordning i regi av Kommunal- og regionaldepartementet.
Målsettinger:
o Legge til rette for at distriktskommuner blir mer attraktive som varige bosteder.
o Samle kunnskap om hva som påvirker folks valg når det gjelder bosted.
• Fokuserer på tiltak som kan gjøre distriktskommunene mer attraktive å bo i.
• Stor søknadsmasse gjorde at summen til fordeling ble økt fra 35 til 55 millioner i år.
• 2013 er fjerde og siste år.
• De tre første åra fikk 98 ulike prosjekter ca. 124 millioner kroner.
• I år får 49 prosjekter tilsammen vel 55 millioner kroner.

Se flere bilder fra markeringen på Engesland og Røyland Gård her: