Eiendomsskatt kan gi 15 millioner ekstra

Mynter NettKOMMUNEBUDSJETTET 2014. Eiendomsskatt på hus, hytter og næringseiendommer kan gi kommunen opp mot 15 millioner kroner i ekstra årlig inntekt. Regninga får private huseiere og næringsdrivende som hittil har sluppet unna den upopulære skatten.
Innføring av eiendomsskatt over hele kommunen, privatisering av Herefoss skole og alle barnehagene og flytting av ungdomsskoleelevene på Engesland til Birkeland, er de mest drastiske tiltakene i rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for de neste fire årene.

Les mer om hva som ligger i budsjettforslaget i onsdagens papiravis