Årets kulturprisvinnere

Velfortjente kulturpriser: Kristine Jaabæk og Nils Kåre Belland tok i mot Birkenes kommunes hederspriser for sin innsats for kulturlivet i bygda. Kristine fikk Ungbirken, og Nils Kåre fikk selve kulturprisen.

Velfortjente kulturpriser: Kristine Jaabæk og Nils Kåre Belland tok i mot Birkenes kommunes hederspriser for sin innsats for kulturlivet i bygda. Kristine fikk Ungbirken, og Nils Kåre fikk selve kulturprisen.

Velfortjente kulturpriser: Kristine Jaabæk og Nils Kåre Belland tok i mot Birkenes kommunes hederspriser for sin innsats for kulturlivet i bygda. Kristine fikk Ungbirken, og Nils Kåre fikk selve kulturprisen.

KULTUR. Kulturprisen har i årenes løp blitt delt ut til mennesker som over mange år har bidratt til at Birkenes kommune har blitt en god kommune å leve i, eller som har markedsført Birkenes på en positiv måte. Vinnerne har på forskjellige områder arbeidet for å fremme kulturlivet. Den første kulturprisen ble delt ut i 1980.
Prisen henger i følge Birkenes kommune svært høyt, og det er bare de færreste som kan håpe på å få den. I år bestod kulturprisen av et grafisk trykk av den anerkjente kunstneren Nils Belland.

Ivrer for bygda si

Kulturpriskomiteen bestemte at den som skulle ha prisen i 2013, det var vegdølen Nils Kåre Belland. Slik lød begrunnelsen:

Nils Kåre Belland er en mann som er ivrig for bygda si. En bygdas mann som har vært med i mange lag, blant annet leder for IL Gry, Ungdomslaget Heimtun og skaueierlaget. Fiskelaget var han med å starte, og satt som sekretær der i 12 år.
Skauen har betydd mye for Nils Kåre. Den er både hobby og jobb. Han er en friluftsmann og glad i naturen. Det er mange som har nytt god kaffe fra svartkjelen hans. Både den og han har stilt opp på mange små og store arrangementer.
Nils Kåre har vært meget aktiv i politikken og satt i kommunestyret for Høyre i tre perioder.
Dugnadsånden er stor, og mange timer er lagt ned, om det har vært på idrettsplassen eller på ungdomsklubben. Det har ikke noe å si hva det gjelder – bare det er til bygdas beste!
Han støtter selvfølgelig opp om butikken og utviklingen på Engesland. Han er med i gruppa ”Neste Skritt” – som tenker bygdeutvikling. Han var også en svært sentral person under ombyggingen av lysløypa. Der hadde han den praktiske delen av jobben og var bindeleddet mellom IL Gry og entrepenøren. Han var også en sterk pådriver for å få på plass et løypelag i bygda. For to år siden ble dette en realitet, og han ble en naturlig leder for dette løypelaget.
– Nils Kåre er en ildsjel for bygda og kulturprisen 2013 er vel fortjent, slo kulturpriskomiteen fast.

Ungbirken

Denne prisen er kommunens heder til ungdom under 20 år som fremmer kulturlivet og/eller markerer kommunen positivt utad. Prisen ble første gang utdelt i 1989. Prisvinnerne har i interesseområder spent fra fremragende prestasjoner innen idrett- og kulturtevlinger til sterkt sang- og musikk engasjement og vitenskap. Årets pris er en gavesjekk på kr. 5000,-
Den vakre sangstemmen til Kristine Jaabæk er det birkenesinger som har kunnet glede seg over. Dette sier komiteen om Kristine:

Kristine Jaabæk er et stort talent innen sang og musikk. Hun sang solo som 6-åring på Kulturfesten i Birkenes 2005. Hun har deltatt på UKM 3 ganger og i år kom hun videre til fylkesfinalen. Hun har sunget på Birkelandsdagene der hun var oppvarmer for Kjell Elvis. Hun sang under det store valgmøtet på folkehøyskolen i år. Hun har opptrådd mye på Engesland, der hun har deltatt med sang på ulike arrangementer, både i kirke og bedehus. Hun har vært korist, skuespiller og solist i Birkebilla musikkteater. I koret ”Hjertevenner” har hun vært med i mange år. Hun har vært kulturskoleelev fra første klasse og hatt sang de siste årene. Hun har deltatt på audition i ”Ung klassisk ” i høst. Hun er ellers aktiv i ulike aktiviteter i bygda. Har vært medlem i 4H i 6 år og har sittet i styret som sekretær de 2 siste år. I tillegg til sang, dans og drama, spiller hun også gitar, ukulele og piano. Hennes store drøm er å drive med musikk på heltid og håper å komme inn på ”musikk” på videregående skole.

Kulturblomsten

Kulturpriskomiteen i Birkenes kommune hadde valgt å gjøre en liten vri i år. Da ordfører Arild Windsland og Tjenesteutvalgets leder Eva Aabel Retterholt gikk fram for å ta ordet under museumsfesten på Grasham, skjønte kanskje noen at det var noe ekstra på gang.
– Etter en lang diskusjon havna vi på Birkenes Bygdemuseum, kunne Eva Aabel Retterholt fortelle.
Blant de rosende ordene som ble lest opp av kulturleder Wenche Flaa Eieland, var disse:

Styreleder Ragnhild Borø Svaland tar i mot Kulturblomsten fra Tjenesteutvalgets leder Eva Aabel Retterholt. Bak står kulturleder Wenche Flaa Eieland, mens ordfører Arild Windsland står klar med det håndlagde keramikkfatet.

Styreleder Ragnhild Borø Svaland tar i mot Kulturblomsten fra Tjenesteutvalgets leder Eva Aabel Retterholt. Bak står kulturleder Wenche Flaa Eieland, mens ordfører Arild Windsland står klar med det håndlagde keramikkfatet.

– Stiftelsen har vist opp gjennom årene at de virkelig har tatt vare på og utviklet museumsområdet til i dag å fremstå som en stor og unik samling av bygninger og gjenstander.
– Formidling er et annet hovedformål, som gjennomføres med flere opplegg og arrangementer.
– Utallige dugnadstimer er lagt ned i utviklingen og drift av museet og mange mennesker har vært og er involvert i dugnad på en eller annen måte. Et sterkt lokalt museumsmiljø bidrar også til å skape identitet til bygda og Birkenes.
Dermed kunne styreleder Ragnhild Borø Svaland ta i mot både gratulasjoner, blomster og keramikkfat. AMH