Alarmtelefon for barn og unge

(Illustrasjonsfoto: Norsk Krisesenterforbund)

TILBUD FRA BARNEVERNVAKTA: Alarmetelefonen med nummeret 116 111 er ment for barn og unge som lever med vold, overgrep og/eller omsorgssvikt, eller deg som har mistanke om slike forhold.

BARNEVERN. Barnevernvakta i Kristiansand informerer om sitt alarmtelefonnummer – 116 111. Det er et gratis tilbud for barn og unge, og voksne som er bekymret for – eller har mistanke om at barn og unge lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Tilbudet er også åpent for voksne som er bekymret for – eller har mistanke om at barn og unge lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.
Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt, fra kl.1500 til 0800. I helgene og på helligdager er den døgnåpen.
Telefonen driftes av barnevernvakta i Kristiansand i samarbeid med de 15 største barnevernvaktene i Norge. Hver av disse barnevernvaktene besvarer alarmtelefoner fra sitt dekningsområde i sin åpningstid. Utover det besvarer sentralen i Kristiansand alle henvendelser.
Alarmtelefonen er en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og finansieres av Barne- og likestillingsdepartementet. Prosjektet er et samarbeid med Justis- og politidepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
Mer informasjon kan leses på www.116111.no
Kilde: Hjemmesiden til Birkenes kommune)