Barnevern vs. K5

Jeg ser i media at enkelte mener at K5 er positivt, og at nytt barnevern i Kristiansandsregionen er et godt eksempel på et godt «K5-arbeid»!

LESERBREV: Da undrer jeg på om de som uttaler dette faktisk har hatt et samarbeid med barnevernet før og nå? Siden 2009 har jeg vært styrer eller daglig leder i ulike barnehager i Birkenes kommune. Fra 2009 og i årene fremover gikk vi fra null samarbeid med barnevernet til et «lavtterskeltilbud». For barn, foreldre og ansatte i barnehagen var dette en positiv utvikling. I perioder var barnevernet jevnlig inne på møter i barnehagen og veiledet pedagogene. For som barnehagelærer har vi, ironisk nok, veldig begrenset barnevern i vår utdanning. Og da er det godt å få veiledning fra kompetente veiledere! Og dette prioriterte barnevernet, på tross av lav bemanning og få ressurser, for de så at dette var viktig for fremtiden.

Så kom vi til dagen da Birkenes barnevern flyttet til Lillesand. Allerede da merket vi en endring. Nye navn og stemmer da vi tok kontakt og det ble ikke lenger direktekontakt i form av felles fagmøter. Fra 01.01.2016 ble det et «K5-Barnevern» og etter det har kontakten vært på en ny måte, om jeg kan si det slik. Jeg kan ikke etter 5 måneder si at vi har ett samarbeid. Vi har opplevd at vi ikke får bekreftet mottakelse av bekymringmeldinger, vi har opplevd at viktig informasjon som er lovet gitt barnehagen ikke har kommet frem. Det skal finnes en kontaktperson til oss, og den tar vel kontakt dersom det er behov…

Dette innlegget er IKKE for å kritisere barnevernet, for de gjør så godt de kan!!!!! De har masse kompetanse og en god intensjon om at tilbudet de gir skal være bra! Og jeg ser at det skjer masse gode tiltak! MEN når INGEN av dem vi opparbeidet samarbeidet vårt med over 5-6 år lenger er i vårt team, må alt bygges opp på nytt. Og denne jobben er, så vidt jeg kjenner til, etter nesten et halvt år ikke påbegynt. Når fagmiljøet er samlet vekk fra Birkenes kommune blir det vanskeligere å få til et fagteam tett opp mot brukerne.

Så, kjære K5-tilhengere. Dersom dere mener at det er til beste for kommunen at ALLE etater skal gjennom en slik omorganisering på en gang, da undrer jeg på hva dere legger i «Sammen skaper vi vekstmiljø for alle». For det er dette visjonen til Birkenes kommune, og da regner jeg jo med at politikerne er klar over at det er det de jobber mot?  Som pedagog ser ikke jeg på vekstmiljø som å bli STØRST, men mulig dette har en annen betydning i det politiske miljø?

 

Hilde Kylland

Daglig leder i Birkenes FUS barnehage AS,

avd. Birkeland og avd. Herefoss.

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!