Ukas leder: Skal laksen være for alle?

Natt til fredag startet årets laksefiskesesong. Over hele Sørlandet meldes det om drømmeforhold med mye og stor fisk. Også i Tovdalselva skal det være mer laks enn på mange år, ifølge ihuga laksefiskere som har holdt elva under oppsikt gjennom hele mai. Første helga ble det tatt 12 laks, de to største på over ni kilo. Ikke verst, selv om det er et stykke opp til sesongstarten i 2006, da det ble tatt dobbelt så mange i løpet av det første døgnet.

Så skulle man tro at de lokale laksefiskerne gleder seg. Det gjelder dessverre ikke alle.

Etter at Nedre Tovdal Fiskelag – elveeierne – skilte ut strekningen fra midt i Flakksvann til Teinefossbrua i en egen sone kalt 4a og tillot kun døgnkort til 200 kroner i sonen, har det sosiale miljøet blant de lokale fiskerne som fisket i dette området forsvunnet, hevder sportsfiskerlaget.

De ønsker seg tilbake til tiden da alle kunne kjøpe ukes- og sesongkort til en rimelig penge i den samme sonen. Da kunne de rusle langs elva og kaste etter laksen når det passet dem, og ta en kafferast og slå ei fiskeskrøne rundt bålet på ”Elveplassen” mellom slagene.

Vi forstår fiskernes frustrasjon. Nå er ikke prisene for å fiske laks i Tovdalselva høye sammenlignet med andre lakseelver, men når prisen for døgnkortet dobles og de rimelige ukes- og sesongkortene forsvinner fra den ene sesongen til den andre, blir endringen stor og kan virke uoverkommelig. For noen blir det rett og slett for dyrt å fiske.

Det er heller ikke vanskelig å forstå elveeierlagets ønske om kontroll på hvor mye laks som tas også i denne delen av elva, og ikke minst ønsket om etter hvert å kunne tjene noen kroner på lakseeventyret. Hittil har alle inntektene fra salg av fiskekort blitt pløyd rett tilbake til laksen og fiskerne i form av tiltak som skal bedre laksens leve- og vandrevilkår og sikre en positiv utvikling av den reetablerte laksestammen.

Når det gjelder nettopp området mellom Flakksvann og Teinefossen er det imidlertid et poeng at en betydelig del av strekningen eies av det offentlige – og dermed altså av deg og meg. Den såkalte Daae-eiendommen ble ervervet dels med kommunale, dels med statlige midler. Eiendommen er øremerket til friluftsformål for allmennheten. Gapahuken, benker og annen tilrettlegging – også for fiskere – er gjennomført med offentlige midler. Da kan det stilles spørsmålstegn ved om det er riktig at denne delen av elva skal underlegges et fiskekortregime som kan virke ekskluderende.

Nå har ordføreren sagt at kommunen vil holde et våkent øye på prispolitikken i Tovdalselva, nettopp med tanke på å bevare tilgangen til elva for allmennheten, mens lederen av Nedre Tovdal Fiskelag har sagt at dagens fiskekortordning skal evalueres etter årets sesong. Vi håper man da lykkes med å finne en pris- og kortpolitikk som både elveeiere og lokale sportsfiskere kan leve greit med.