Laksen skal få hjelp

FiskerenneFISKERENNE: Ved hjelp av to plankeskjermer skal vannet ledes fra dagens sideløp og over i ei renne på utsiden av sideløpet. Plankene skal enkelt kunne fjernes dersom de får en uønsket effekt på badeforholdene. (Illustrasjonsbilde: Terrateknikk)

Nedre Tovdal Elveeierlag får tillatelse til å modifisere åpningen i den østre fløtningsskjermen i Teinefossen for at det skal bli lettere for laksen å forsere fossen.

Et enstemmig tjenesteutvalg fant å kunne gå inn for den detaljerte planen elveeierlaget har fått utarbeidet hos Terrateknikk i Kristiansand. Den går i grove trekk ut på

  1. å meisle bort de påstøpte betongvangene i skjermåpningen for å øke vannføringen i aktuelle perioder
  2. rense den naturlige rennen i fjellet for stein og løsmasser slik at den kan fungere som fiskerenne fra kulpen på nedsiden av dagens badeplass
  3. bolte fast to skjermer av stablet plank bak fløtningsskjermen for å lede vannet inn i fiskerenna
  4. legge stein i utløpskulpen slik at det oppstår en konsentrert strøm som fisken enkelt kan finne fram til. Naturinngrepene regnes av kommunens miljøvernrådgiver som svært beskjedne og enkelt reversible

Til gjengjeld må elveeierlaget sørge for at overskuddsmassene fjernes eller planeres hensynsfullt i terrenget i samråd med miljøvernrådgiveren. Det ligger også i vedtaket at plankestemmene i skjermåpningen kan kreves fjernet dersom det viser seg at de ødelegger for de badende.

Da saken var oppe i Kommunestyret i april i år fikk elveeierlaget klarsignal til starte planleggingen. Da het det også at vedtaket ikke forplikter kommunen økonomisk. Etter forslag fra Høyre ble dette punktet tatt med denne gangen også, noe assisterende rådmann ikke hadde noe imot.

Fiskerenne

FISKERENNE: Ved hjelp av to plankeskjermer skal vannet ledes fra dagens sideløp og over i ei renne på utsiden av sideløpet. Plankene skal enkelt kunne fjernes dersom de får en uønsket effekt på badeforholdene. (Illustrasjonsbilde: Terrateknikk)