Serviceleilighet blir kontorer

Fasaden til kommunehuset i Birkenes

Fasaden til kommunehuset i Birkenes
KOMMUNALT. Med én ansatt plassert i første etasje, én på servicetorvet og to på et lite kontor har teknisk etat i Birkenes kommune behov for mer kontorplass for å få samlet sine ansatte. Derfor er en av de fem serviceleilighetene i andre etasje på Kommunehuset i ferd med å bygges om til tre kontorer. De ansatte i hjemmeomsorgen reagerer.
– Det går ut over de eldre som sitter og venter på leilighet, sier Eva Mosfjell som nå er pensjonert men som fungerer som talsperson for hjemmehjelpene.
Helse- og omsorgssjef Anne Stapnes avviser at ombyggingen vil føre til lengre ventetid på serviceleilighet.
– Ja, vi har tatt én serviceleilighet til kontor, men samtidig har vi fått en annen leilighet inn i vår portefølje, en trygdeleilighet i Smedens Kjerr. Vi har altså ikke færre leiligheter å fordele, og det var et viktig poeng for oss, understreker Stapnes. Hun påpeker at kommuneledelsen har et overordnet ansvar for å ivareta både arbeidsmiljøet for de ansatte og et godt tilbud til sine tjenestemottakere.
– Vi må ikke glemme helheten, sier helse- og omsorgssjefen.