Foreslås som rådmann

Håper å ansette ny rådmann i september eller oktober.

Rådmann Gro Anita Trøan er tilbudt jobben som rådmann i Eigersund kommune. Planen er at hun tiltrer stillinga i vestlandskommunen 1. august.

– Det er viktig å komme i gang med rekruttering av ny rådmann slik at en ny øverste leder er på plass så snart som mulig. Rekrutteringsarbeidet må ha god kvalitet, skriver saksbehandler Anders Christiansen (Ap) i sakspapirene til kommunestyret.

Målet er at ansettelse av ny rådmann skjer i kommunestyrets møte i september, eller i et eventuelt ekstra møte i oktober. Rekrutteringsprosessen skal være forsvarlig og ha god kvalitet, påpekes det fra kommunalt hold.

– Det vil være behov for å konstituere i perioden fra nåværende rådmann fratrer til ny rådmann tiltrer. Tjenestesjef for helse og velferd Anne Stapnes foreslås konstituert. Hun er fast stedfortreder for rådmannen, har nødvendig kompetanse, god kjennskap til organisasjonen og erfaring fra samarbeid med politikere, skriver ordføreren.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!