Kommunens nettsider ute av drift

Søkere på lærer- og førskolestillinger bes om å forsikre seg om at de elektroniske søknadene har blitt registrert hos kommunen.

(Saken er oppdatert)

KOMMUNALT. – Kan dere være så greie å informere birkenesinger om at kommunens nettsider for tida er ute av drift, ber Bjørg Senum Lie på Servicetorvet i Birkenes kommune på telefonen fredag formiddag.
Det skal være en transformatorstasjon i Lillesand som er slått ut, og Birkenes kommunes server drives i fellesskap med Lillesand kommune. Nettforbindelsen i til nabokommunen er dermed også nede for telling. Agder Energi Nett håper at trafostasjonen, og dermed også de kommunale hjemmesidene, skal være oppe å gå igjen lørdag formiddag.

Gir skjematrøbbel

I tillegg til at tilgangen til kommunal informasjon er kuttet, vil det heller ikke være mulig å fylle ut og sende inn skjemaer digitalt.
– Det er spesielt uheldig for søkere på lærer- og førskolestillinger, der fristen går ut førstkommende mandag, sier Aud Bergland på kommunens servicetorv.
Hun ber søkere som har levert elektronisk søknad etter tirsdag 13. mars klokka 10.00 om å enten sende inn søknaden på nytt når forbindelsen er i orden, eller å kontakte kommunen per telefon for å sjekke om søknaden er registrert.
På mandag vil det bli tatt stilling til om søknadsfristen skal forlenges.