Ønsker bilder i ganga inn til Rognlia

POSITIV. Kommunalsjef Bente Moland Somdal skriver at kommunen vil se på mulighetene for dekorasjon av veggene inn til Rognlia.

Valborg Sundvoll har sendt brev til Birkenes kommune med ønske om dekorasjon av vegger knytta til Rognlia omsorgsleiligheter.

– Når jeg skal på besøk i Rognlia og går gjennom gangen som fører dit, kommer tanken: Her skulle vi hatt bilder fra Steinar Nørstebø. Det er som de fine, hvite veggene sier: «Savner bilder!»

– Kan kommunen gjøre noe med det?

Sundvoll setter stor pris på fotografiene som henger i fellesarealene på sykehjemmet.

– Flere plasser på sykehjemmet er det bilder/foto av Steinar Nørstebø, med motiver fra Birkenes. Veldig fint!

Kommunalsjef Samfunn og helse, Bente Moland Somdal, har raskt takka for henvendelsen.

– Takk for henvendelsen om dekorasjon av veggene inn til Rognlia. Vi skal se på mulighetene for å få gjort noe med dette.

I sin henvendelse skriver Sundvoll at Birkenes Sanitetsforening kanskje kan bistå med penger.

– Kanskje kommunen også kan få hjelp f.eks. av Sanitetsforeningen med tanke på økonomi?