Bygdebok i rute

Bygdebokkomitéen rundt bordetBYGDEBOKKOMITEEN: Bygdebokkomiteens ti medlemmer samlet til møte på Kommunehuset. Fra venstre rundt bordet sitter Karl Johan Tveiten, Yngvar Kortner, Steinar Nørstebø, Olav B. Tveite, Kjell Søberg, Kjell Eirik Stoveland, Olav Teistedal, Olav Heimdal, Gunnar Flakk, Ole Aasen og Wenche Flaa Eieland. Nørstebø er hentet inn for å stå for bildebehandling og layout og er ikke et ordinært medlem av komiteen.

Bygdebokkomitéen rundt bordet

BYGDEBOKKOMITEEN: Bygdebokkomiteens ti medlemmer samlet til møte på Kommunehuset. Fra venstre rundt bordet sitter Karl Johan Tveiten, Yngvar Kortner, Steinar Nørstebø, Olav B. Tveite, Kjell Søberg, Kjell Eirik Stoveland, Olav Teistedal, Olav Heimdal, Gunnar Flakk, Ole Aasen og Wenche Flaa Eieland. Nørstebø er hentet inn for å stå for bildebehandling og layout og er ikke et ordinært medlem av komiteen.

KULTURHISTORIE. Hvordan har Birkeland og omegn utviklet seg de siste 50-60 åra? Dersom alt går som planlagt skal den nye bygdeboka for Birkenes være i salg til jul neste år.

– Det er gamle Birkenes kommune vi snakker om, og det er skjedd kolossale endringer. Det gjelder både boligbygging, næringsliv og kommunale tjenester. På slutten av femtitallet var det for eksempel praktisk talt ingen kommuneadministrasjon. I dag er det…, ja du kan selv tenke deg, sier Karl Johan Tveiten.
På slutten av 60- og utover 70-tallet var det reneste industriboomen på Birkeland. I løpet av en tiårsperiode fra 1968 så både KOAB, Foss Fabrikker, 3B og Birkeland Trykkeri dagens lys.
– Og med industrien dukket de første boligfeltene på Birkeland opp, påpeker den tidligere oppvekst- og kultursjefen som har fått jobben som ”redaksjonssekretær” i bygdebokkomiteen.

Historielaget initiativtaker

Arbeidet med et nytt kulturbind av bygdeboka for Birkenes startet for vel to år siden etter initiativ fra Birkenes Historielag. En bygdebokkomité med ti medlemmer ble opprettet og arbeidet satt i gang. Siden er det avholdt 15 møter eller samlinger.
– Da går vi gjennom det som er hentet inn og produsert siden sist gang, og så blir vi enige om hvordan vi går videre, forteller Tveiten.

Stort arbeid

Det er ikke noe lite felt som skal dekkes; hele samfunnsutviklingen fra cirka 1960 og fram til i dag. Derfor har de ti komitémedlemmene delt inn oppgavene på følgende måte: Olav Teistedal har ansvaret for kirke og kristenliv, Olav Heimdal, Gunnar Flakk og Olav B. Tveite for næringsliv. Kjell Eirik Stoveland skriver om landbruket, Kjell Søberg om sentrumsutvikling, Wenche Flaa Eieland om kultur og Ole Aasen om tekniske oppgaver som samferdsel, vei, vann og avløp med mer. Selv har Tveiten fått ansvaret for å skrive om utviklingen av de kommunale tjenestene, og om skole og barnehage. De siste to temaene deler han med Yngvar Kortner, som sammen med Steinar Nørstebø også har et overordnet ansvar for innsamling av bildemateriale. Nørstebø er for øvrig hentet inn også for å stå for layout på boka.

Etterlyser bilder

– Vi har samlet inn en god del materiale, og mye er skrevet. Men ingen kapitler er helt ferdige, så det gjenstår en god del arbeid ennå, medgir Karl Johan Tveiten. Blant annet er komiteen på jakt etter bilder som kan være med på å vise utviklingen på og rundt Birkeland i den aktuelle tidsepoken.
– Vi er interessert i bilder fra femtitallet og fram til i dag, sier Karl Johan Tveiten og fastholder målsettingen om å ha boka klar til salg før jul 2013.

FAKTA:
Bygdebok for Birkenes
Bind I, ”Gard og grend”, kom ut i 1969. Forfatter: Johan Tveite.
Bind II, ”Ætt og odel”, kom ut i 1969. Forfatter: Johan Tveite.
Bind III, ”Arv og vekst”, kom ut i 1975. Forfatter: Kristian Dolven.
Bind IV, som er under utarbeidelse, blir en videreføring av bind III. Forventet utgivelse: Desember 2013.