Etterlyser ”legdslemmer”

ETTERLYSER LEGDSLEMMER: Karl Olaf Jørgensen vil gjerne vite mer om personene Aanen Syvertsen, Anne Ommundsdatter, Mathe Christophersdatter og Andreas Larsen. De bodde i et hus som lå i Bratteviga på Grimsøya i Gamle Hellesund omkring 1830. I dag står bare murene igjen.

ETTERLYSER LEGDSLEMMER: Karl Olaf Jørgensen vil gjerne vite mer om personene Aanen Syvertsen, Anne Ommundsdatter,  Mathe Christophersdatter og Andreas Larsen.  De bodde i et hus som lå i Bratteviga på Grimsøya i Gamle Hellesund omkring 1830. I dag står bare murene igjen.

ETTERLYSER LEGDSLEMMER: Karl Olaf Jørgensen vil gjerne vite mer om personene Aanen Syvertsen, Anne Ommundsdatter, Mathe Christophersdatter og Andreas Larsen. De bodde i et hus som lå i Bratteviga på Grimsøya i Gamle Hellesund omkring 1830. I dag står bare murene igjen.

LOKALHISTORIE. Karl Olaf Jørgensen på Flaksvatn er interessert i lokalhistorie. I forbindelse med arbeidet med bygdebok for Lillesand er han kommet over et forhold han håper noen av BirkenesAvisas lesere kan bidra til å kaste lys over. Han skriver: ”Ved folketellingen i 1801 finner jeg en ”gårdbrukende bonde” på Grødum ved navn Aanen Syvertsen. Han er da 76 år gammel og bor der med sin andre kone, Anne Ommundsdatter, som er 39 år yngre enn han! Den 48 år gamle Mathe Christophersdatter er tjenestefolk hos dem sammen med Andreas Larsen som også er ”post-karl”. Seks år senere dør Aanen på Grimsøya i Gamle Hellesund, og rundt 1830 er både hans kone, hennes søster og tjenestejenta registrert som ”legdslemmer” hos enkemann Lars Terjesen i Bratteviga på Grimsøya ved sine dødsfall. Kan noen kaste mer lys over personene og hvilke hendelser som ligger bak dette? Muren (se bildet) til huset de bodde i kan ennå ses – det var bare ca 30 m2 og lå noen få meter fra sjøen, uten jord rundt. Huset ble fraflyttet ca 1920.”
Dersom noen sitter med opplysninger om saken, kan de kontakte Karl Olaf Jørgensen direkte på 90 16 39 86, eller BirkenesAvisa-redaksjonen på 37279050 eller e-post post@birkenes-avisa.no, så formidler vi kontakt.