Bygdebok til jul

BYGDEBOKNEMNDA: Steinar Nørstebø (f.v.), Kjell Eirik Stoveland, Kjell Søberg, Karl Johan Tveiten, Wenche Flaa Eieland, Yngvar Kortner, Ole Aasen, Olav Heimdal, Olav Teistedal og Olav B. Tveite. Gunnar Flakk var ikke tilstede.

Går alt som bygdeboknemnda håper, skal det nye bindet av bygdeboka for Birkenes ligge under mange juletrær i år.

BYGDEBOKNEMNDA: Steinar Nørstebø (f.v.), Kjell Eirik Stoveland, Kjell Søberg, Karl Johan Tveiten, Wenche Flaa Eieland, Yngvar Kortner, Ole Aasen, Olav Heimdal, Olav Teistedal og Olav B. Tveite. Gunnar Flakk var ikke tilstede.

BYGDEBOKNEMNDA: Steinar Nørstebø (f.v.), Kjell Eirik Stoveland, Kjell Søberg, Karl Johan Tveiten, Wenche Flaa Eieland, Yngvar Kortner, Ole Aasen, Olav Heimdal, Olav Teistedal og Olav B. Tveite. Gunnar Flakk var ikke tilstede.


KULTUR. – Vi satser på å ha den klar i løpet av november. Ellers må det oppstå noe vi ikke er herre over, sier Karl Johan Tveiten. Sammen med Olav Teistedal utgjør han redaksjonskomiteen som går gjennom alle tekstene fra de ulike skribentene. Et omfattende arbeid.
– Bindet blir på over 500 sider, så stoffmengden er enorm. Begrensning har vært en stor utfordring, røper Tveiten.
Da bygdeboknemnda var samlet til redaksjonsmøte på kommunehuset sist uke, kunne han konstatere at storparten av det skrevne stoffet er på plass. Nå går bilderedaktørene Steinar Nørstebø og Yngvar Kortner i gang med å plassere inn bildene.
– På noen områder har vi mer enn nok å velge i, på andre områder mangler vi bilder. Vi beskriver jo en periode fra 1960 og fram til i dag, så både gamle og nye bilder kan være interessante. I løpet av sommeren vil vi se hva vi eventuelt mangler. Da kan det bli aktuelt å etterlyse spesielle bilder, opplyser Tveiten.
Det var Birkenes historielag som for noen år siden tok initiativ til å få utarbeidet et nytt kulturbind av bygdeboka for Birkenes, da den forrige utgivelsen, bind III ”Arv og vekst”, kom så langt tilbake som i 1975. Siden den gang har det skjedd store forandringer i Birkelandsområdet.
– Vi beskriver utviklingen av gamle Birkenes siden 1960. På noen områder går vi enda lenger tilbake. Det har vært stor aktivitet innen både kultur, kirke og kristenliv, og en enorm utvikling i forhold til kommunens ansvarsområder. Vi omtaler også alle bedrifter, fra de helt små til de helt store, nye boligområder, kort sagt hvordan gamle Birkenes har utviklet seg fra 1960 og fram til i dag, forteller Karl Johan Tveiten. Han tror boka vil være interessant for både fastboende og utflytta birkenesinger.
– Vi snakker jo om en kommune som har opplevd en helt enorm vekst i denne perioden. Mye er forandret siden forrige bygdebok kom ut, påpeker bygdebokforfatteren.

Bygdebok for Birkenes
Bind I, ”Gard og grend”, kom ut i 1969. Forfatter: Johan Tveite.
Bind II, ”Ætt og odel”, kom ut i 1969. Forfatter: Johan Tveite.
Bind III, ”Arv og vekst”, kom ut i 1975. Forfatter: Kristian Dolven.
Bind IV, som er under utarbeidelse, blir en videreføring av bind III. Forventet utgivelse: November 2013.