Makeløs massemønstring

Praktisk talt alt som kunne krype og gå av lokale kulturkrefter stilte opp da Birkelands nye kulturstorstue — «Mini-Kilden» — ble åpnet med en fantastisk festforestilling.

— Når kommunen investerer i kultur, får den mye igjen for pengene, sa fylkesmann Øystein Djupedal, som hadde takket ja til å kaste glans over arrangementet. Og skal vi dømme etter det vi fikk oppleve fra scenen fredag kveld og lørdag ettermiddag, er de 26 millionene den kombinerte skole- og kulturarenaen ved Valstrand skole har kostet vel anvendte penger.

Mangfold og kvalitet

I tur og orden kom Birkenes Hornmusikk, fjerdeklasse ved Birkeland skole, Birkeland Barnekor, Christian Hestø/Anette Lyngbø, Birkelandsrevyen, niende klasse ved Valstrand skole, Bjørn Olav Hartvigsen, Yngsteskoret, Birkenes bygdekor, ungdomskoret Crescendo, Hege Nesset, Birkebilla Musikkteater, Gunnhild Tømmerås og Kulturskolens «big band» på scenen. Alle ga de levende bevis på at kulturlivet i Birkenes, det er ikke bare kvantitet, det er kvalitet også.

Dyktig regi

Festforestillingen viste også at kulturlivet har fått en arena som er fleksibel og som fungerer ypperlig til arrangementer der man ikke må finne plass til tusen publikummere. En forestilling med så mange grupper og større ensembler som skal på og av scenen i løpet av kort tid, er selvsagt en scenografisk prøvelse. Men regikomiteen, bestående av kulturskolerektor Jo Eskild, kulturkontakt Øyvind Mellem ved Valstrand skole, lystekniker Rune Risdal, lydtekniker Thomas Hovland og Wenche og Bjørg på Kulturkontoret, hadde gjort hjemmeleksa si, slik at publikum ikke merket det minste til det som måtte oppstå av tekniske utfordringer underveis. Med Øystein Svaland og Kirsten Granåsen Drangsholt som «vi aktmestere», som sørget for pausefyll der det måtte trenges, gikk åpningsfesten som smurt.