Nasjonaldag


Kampen for 17. mai

På baksida av norske førerkort er det nå prenta inn tre vers av Henrik Wergelands kjente sang «Vi ere en Nation vi med, vi Smaa, en Alen lange».