Takk for innsatsen

Takk igjen for en strålende 17. mai!

Som leder av hovedkomiteen også for 17. mai-feiringen 2019 vil jeg i likhet med i fjor rette en stor og varm TAKK til alle som på en eller annen måte var involvert med ansvar for at feiringen skulle oppleves så god som den ble.

Vi er helt avhengige av at frivillige tar sin tørn og at næringslivet stiller opp med sponsormidler for at 17. maifeiringen skal bli noe av. Når dette fungerer så bra som det vi opplevde også i år, ligger også det meste til rette for at det skal bli den folkefesten som 17. mai på Birkeland er.

Mange takk til 5. og 6.klasseforeldre og andre som i underkomiteene har tatt «sin» oppgave på alvor. Selv om en grundig evaluering ennå ikke er foretatt, vil jeg likevel rose dere for å ha gjort det som trengtes for at dagen skulle skinne for små og store. Så er der et og annet som kanskje kan fungere enda bedre. Hovedkomiteens evalueringsmøte vil prøve å få alt opp i dagen som har forbedringspotensial.

Stor takk til korpsene og til skolene, til lag og foreninger og til alle spisestedene, inklusive Frikirka som igjen åpnet kafé, – og til de boder og stands som ble rigget opp for publikum, – jeg håper dere gjorde en bra fortjeneste! Takk fra alle oss i publikum som dere ga adgang til pølser og brus, vafler og is – og annet 17. maisnadder!

I finværet hadde folk god anledning til å prate med andre folk i sola, til å sette seg ned på gresset eller på benkene på Tobias’ Jorde, til å delta i leker og natursti. Alt like i nærheten av den fantastiske scenen som er et smykke midt i sentrum!

Takk til kirka og frikirka for det gode samarbeidet som gjorde at en nydelig festgudstjeneste på nasjonaldagen kunne gå av stabelen midt på Strøget, besøkt av minst 250 mennesker.

Takk til talere og forsangere, til lydfolk og sjauere, og til alle aktørene på folkefesten om kvelden, – inklusive de flinke, unge programlederne. Alt lover godt for 17. mai 2020, og neste hovedkomite kan bare glede seg!

En særlig takk går fra meg til resten av hovedkomiteen, som siden november har vist stor velvilje og evne til å trekke sammen for å få ting i havn.

Gunnar Birkeland

Leder, Hovedkomiteen