Helene Horverak
Kirkekontoret på flyttefot

Kommunen fornyer leiekontrakten, og nå skal kirkekontoret på Strøget oppgraderes. I mellomtiden blir de ansatte å finne i Sanas gamle lokaler.