– Godt med «normal» julefeiring!

(Foto: Privat)

Etter to år med usikkerhet rundt restriksjoner på grunn av koronapandemien, var det godt å endelig kunne planlegge og ha en tradisjonell julefeiring i kirkene. Og det ble virkelig festgudstjenester i alle bygder.

I Birkenes kirke sang Birkeland Soul Children og Soul Kids, med band, på den første gudstjenesten i kirka. På den andre sang et flott jentekor satt sammen for anledningen, ledet og akkompagnert av Olaug og Reidar Sløgedal. Sanger som «Du grønne glitrende» og «Mary’s lullaby» ble fremført flerstemt og vakkert. I Herefoss var Siv Landås med på waldhorn og Karen Aamlid Moe spilte trompet på gudstjenesten i Vegusdal kyrkje, til de tradisjonelle julesangene. I Vegusdal var også det unge musikktalentet Justas Juozapaitis med på althorn.

– Det er så gøy når lokale krefter blir med å skape musikk og høytidsstemning på disse store dagene, sier organist Karen-Ingrid Witter.

For eksempel «Glade jul» og «Deilig er jorden» hører med en sånn dag. Selv om jorden ikke alltid oppleves like deilig for alle. Dette berørte sokneprest Torill Farstad Dahl i prekenen gudstjeneste i Birkenes kirke. I tråd med tanken om å hjelpe de som ikke har det så godt, gikk offeret denne dagen til Kirkens Nødhjelp. Det kom inn over 30 000 kroner, en økning på cirka 10 000 kroner sammenlignet med 2019.

Det har knyttet seg spenning, både i menigheter og andre sammenhenger, om folk ville vende tilbake til kirker og aktiviteter etter nesten to år med restriksjoner. Kanskje har nye vaner og prioriteringer fått fotfeste. Alle som var i kirka på julaften, opplevde nok at den var full. Men ser en på tallene, ser det ut til å være en nedadgående trend, som også var begynt før covid-19 kom. Går vi helt tilbake til 2017, var det 1000 deltagere til sammen på de to gudstjenestene i Birkenes kirke. I 2018 hadde tallet sunket til 880, i 2019 videre til 810, og i år ned til 770. I Herefoss er ikke trenden like tydelig, der er det med 75 deltakere i år på nivå med 77 i 2017. Mens både i 2018 og i 2019 var det flere, henholdsvis 110 og 85. I Vegusdal lå oppmøtet jevnt på 135-140 i perioden 2017-2019, mens det i år kom 107 på julaftensgudstjenesten. Men går en noe lenger tilbake, har det også vært nede i 95.

(Foto: Privat)

– De ansatte og frivillige gjør en kjempejobb med disse gudstjenestene. Jeg hadde ønsket at flere fikk være en del av fellesskapet på en slik samling om juleevangeliet og julas budskap, sier kirkeverge Helene Horverak.

Hun opplever selv gudstjenesten som en rolig og meningsfull oase i en tid med mye fokus på mat og gaver.

 

Helene Horverak

____________

Brukerskapt