Kirkekontoret på flyttefot

KONTORPLASSER: I Mosfjellveien er det romslig nok av lokaler. På bildet: organist Karen Ingrid Witter, fungerende daglig leder Helene Horverak og sogneprest Gunvor Hofseth.

Kommunen fornyer leiekontrakten, og nå skal kirkekontoret på Strøget oppgraderes. I mellomtiden blir de ansatte å finne i Sanas gamle lokaler.

– Her har vi ikke nett og telefon, så nå ber vi og mediterer hele dagen, sier fungerende leder Helene Horverak med en latter.

Utvider og tilrettelegger

Forrige uke pakket de ned alt fra kirkekontoret i Nordåsveien, og flyttet til Mosfjellveien i Sanas gamle lokaler. Birkenes kommune bestemte seg nylig for å fornye leiekontrakten med Jarle Håkedal for lokalet i Nordåsveien fremfor å kjøpe bygget. Det var imidlertid et stort behov for oppgradering av kirkekontoret på Strøget, spesielt med tanke på kontorplasser til de ansatte og møterom. Kruse Smith har rammeavtale med kommunen, og skal pusse opp og utvide lokalet.

– Kirkekontoret vil bli bedre tilrettelagt universalt, blant annet med tanke på rullestolbrukere. Det skal også utvides inn i leiligheten som ligger nede, forklarer hun.

Det er skissert at lokalet skal være klart til bruk i midten av september.

– Vi er jo litt spente på hvor lenge vi blir her, man vet jo aldri om det kan bli utsettelser underveis, sier Horverak.

Nedsatt effektivitet

Hun har tatt med privat internett og alle de ansatte blir nå og kontakte på sine private mobiltelefoner.

– I og med at vi til vanlig er koblet på kommunens nettverk ligger alt av lagrede dokumenter der, så nå som vi ikke er tilkoblet er det klart at effektiviteten blir nedsatt. Fasttelefon kan vi klare oss uten for en periode, men nett er vi helt avhengige av, så jeg håper kommunen ordner det så fort som mulig, sier hun.

De får heller ikke skrevet ut nå som printeren ikke er tilkoblet nettverket.

– Det er mye som må skrives ut, blant annet dåpsattester, program for gudstjenester, plakater og lignende. En fungerende printer er også noe vi er avhengige av, sier hun.

Romslig

De siste dagene har de ansatte på kirkekontoret brukt tiden på å pakke ut av flyttekasser, og de begynner endelig å komme på plass i Mosfjellveien.

– Det er romslig og nok av kontorplasser i bygget. Nå gjenstår det bare å komme på nett så skal vi få det til å gå her og, avslutter Horverak.

FLYTTEKAOS: Sogneprest Gunvor Hofseth finner fram i flyttekaoset.

PUSSER OPP: Kirkekontoret i Nordåsveien skal pusses opp av Kruse Smith for kommunen.