Veiarbeidet langs Herefossfjorden går unna

På riksvei 41 mellom Søre Herefoss og Engebu pågår arbeidet med utbredelsen av veien for fullt, og sprengningen av fjellmassene er inne i siste fase. Den nye parsellen langs Herefossfjorden på tre kilometer skal være ferdig til høsten, nærmere bestemt i oktober.

Mye masse er sprengt bort siden arbeidet begynte i september i fjor. Nå den siste tiden er det sprengt bort rundt 30.000 kubikk fjellmasse nord for avkjørselen til Topland. Dette er nå godt synlig gjennom skjæringene, der den nye veitraséen kommer, på oversiden av den svingete gamle vegen.

Når BA er på besøk langs den nye traséen, så er maskiner og lastebiler i full sving med masseforflytning. Samtidig flyter trafikken også rimelig greit fra begge sider, der bilistene blir loset gjennom av følgebiler i anleggstiden.

Mens vi er på anlegget, er også Grunnsolid AS på plass og sikrer fjellsidene. De spyler, rensker og sikrer fjellet for løse steinmasser, slik at ras skal unngås i fremtiden.

Når den nye veien åpnes for trafikk til høsten vil bilistene få en flott og oversiktlig strekning å ferdes på. Pendlere på traséen vil få en bedre og raskere vei til og fra jobb. Skolebarna får en tryggere skolevei, mens tungtransportørene får en langt bedre vei. Snart vil det også bli raskere å ferdes mellom Herefoss og Birkeland.