– Det gjøres en kjempejobb i hjemmetjenesten i Birkenes

 

Det gjøres en kjempejobb i hjemmetjenesten i Birkenes. Vi som politikere hører det stadig, hvor godt mennesker blir tatt vare på av hjemmetjenesten. Det er veldig viktig at den som trenger bistand på ulike måter får dette på en god måte. I denne ukens Tenkesmia vil vi i KrF særlig rette en takk til dere som er rundt i hjemmene i kommunen som en del av hjemmetjenesten.

Eldreomsorgen har vært i omlegging de siste årene. Dette har særlig dreid seg om at mange får den nødvendige hjelpen i sine egne hjem. Det er også viktig at denne hjelpen skal komme før man får plass på sykehjem. Omleggingen har vært nødvendig og viktig i møte med stadig økende prosentandel over 80 år i landet vårt. Birkenes er kommet lenger enn mange andre kommuner i denne prosessen. Vi vil takke både ansatte og administrativ ledelse som har gjort en formidabel innsats i dette endringsarbeidet.

Samtidig er vi opptatt av at hovedfokuset hele tiden skal være på at den enkelte av våre eldre skal ha gode, verdige og trygge liv. Livet ut. Dette vil få betydning for hvordan prioriteringer og kriterier blir håndtert. Våre eldre skal prioriteres på en trygg og verdig måte.

 

Ruth Kylland Martinsen

 

______________________________________________________

Dette er et eksternt innlegg. Standpunktene er skribentens egne.