– Har vi sovnet på vår vakt imot krefter som aldri mer skulle få makt?

 

Det var i år varaordfører Ruth Kylland Martinsen som talte ved markeringene på Frigjørings- og veterandagen på Engesland, Herefoss og Birkeland.

 

8. mai er dagen Nazi-Tyskland skrev under på at de kapitulerte overfor de allierte i Europa. Denne dagen feirer vi friheten og hedrer også spesielt norske krigsveteraner fra andre verdenskrig, og de som gav sitt liv i kamp for Norges frihet. Og vi feirer krigsveteraner fra internasjonale operasjoner i ander land der Norge har deltatt.

Vi feirer 17. mai at Norge er et fritt og selvstendig land. I 1945, for 79 år siden, var det seieren over Nazi-Tyskland som igjen gjorde at Norge kunne bestemme over eget land. Da grunnloven ble skrevet i 1814 hadde Norge nettopp vært styrt fra Danmark.

Grunnloven slår fast at Norge skal være et demokrati, basert på de kristne grunnverdier som blant annet at hvert enkelt menneske har uendelig verdi. Innbyggerne i landet skal bestemme hvordan og av hvem landet skal styres. Nazi-Tyskland var et diktatur der Hitler hadde all myndighet til å bestemme alt, og der menneskeliv hadde liten verdi.

Vi kan si at de som kjempet for Norges frihet fra Nazi-Tyskland, egentlig kjempet for det demokratiet landet vårt har i dag, basert på menneskerettighetene. Deres kamp la grunnlaget for det fantastiske Norge vi har i dag.

I Norge og i Birkenes har vi demokrati, med masse frihet til å gjøre det vi selv ønsker.

De nordmenn som har deltatt i internasjonale operasjoner i andre land, har kjempet for at mennesker her skal bli fri fra diktatoriske styresett som ikke har respektert menneskerettighetene, og styresett som har gitt mye lidelse for egen befolkning.

Det er ikke slik at de verdiene våre veteraner har kjempet for er vunnet en gang for alle. Det russiske angrepet på Ukraina er også et angrep på demokratiet og våre egne verdier. Samtidig er det er faktum at militære styrker fra Sovjetunionen spilte en spesielt viktig rolle ved frigjøringen av Norge fra Nazi-Tyskland.

Det er ikke slik at et land eller en befolkning er ond og en annen er god. Det avgjørende er landets ledere og hvordan de styrer.

Også vi i Norge må kontinuerlig holde vakt over vårt demokrati. Dersom man ikke lenger tør å si sin mening i frykt for represalier på kommentarsidene i sosiale medier, så er dette et faresignal for demokratiet i landet vårt. Eller dersom viktige sentralpolitiske saker ikke blir offentlig belyst fra ulike sider i forkant av avgjørelse. Demokratiet er basert på at ulike sider av en sak blir belyst, og at ulike meninger fritt kan brytes imot hverandre.

Norges demokrati er basert på at alle mennesker har lik verdi. Derfor er masseskytingen rettet mot skeive slik vi opplevde 25. juni 2022 et angrep på oss alle og på vårt demokrati. Slikt må aldri mer få skje.

Vi hører også om økende antisemittisme i Europa, og at norske jøder trenger å ta forholdsregler for å være trygge i landet vårt.

Og hva er det som har skjedd med viljen til voldsbruk i Europa, når det svenske politi førstkommende lørdag trenger forsterkninger fra norsk og dansk politi for at landet skal kunne arrangere det europeiske vennskaps-showet Eurovisjon, med nasjonen Israel som deltager? 

Har vi sovnet på vår vakt imot krefter som aldri mer skulle få makt etter det Europa opplevde under andre verdenskrig?

8. mai er dagen vi minnes de som har vært villige til å ofre alt for våre verdier og vårt demokrati. Vi står her ved minnestøtta til mennesker som gav livet sitt under 2 verdenskrig.

Våre soldater har også etter det stått i krevende og risikofylte oppdrag. Vi minnes i dag deres store offer.

8. mai er dagen for å hedre alle som har gjort og gjør verden til et tryggere og bedre sted for alle oss andre. 8. mai er dagen for ettertanke, dagen for takknemlighet og dagen for å feire frihet og Norges selvstendighet.

Gratulerer med dagen!