Takka for at herefossingene nå får lov til å male skolen på dugnad

 

Folkevalgt Anders Snøløs Topland (Sp) hadde til kommunestyrets møte torsdag kveld sendt inn en interpellasjon, om bygdas egne innbyggere får lov til å male opp Herefoss skole utvendig på dugnad. Det er 30 år siden sist skolen ble malt.

Administrasjonen hadde på ganske kort tid utarbeida følgende svar, framført av ordfører Arild Windsland:

– Det er fullt mulig for Birkenes kommune å få bidrag fra frivillige til maling av Herefoss skole. Det er spørsmål knyttet til kommunale avtaler, men dette løses. Birkenes kommune kan da for eksempel stille med maling og malerverktøy for å male vegger på Herefoss skole. Herefoss skole er en av mange kommunale bygg som har stort behov for maling. På sommeren de siste årene har Birkenes kommune ansatt mange Birkenes-ungdommer som har som hovedoppgave å male kommunens mange bygg. Utfordringen har først og fremst vært sikkerhet med arbeid i høyden, og her har grensen på høyde vært 2,5 meter. Her vil kommunen stå som ansvarlig, også når frivillige står for arbeidet.

– I interpellasjonen presiseres det, slik Birkenes kommune forstår det, at arbeidet til de frivillige vil kunne utføres fra bakkenivå. Med et slikt grep reduseres også kommunens ansvar.

– Det er hittil i år benyttet 270.000 kroner av en ramme på 540.000 til all type vedlikehold og materialer til alle kommunens skolebygg fram til 1. mai 2024. Birkenes kommune vil for resten av året endre prioriteringene slik at det kan kjøpes inn maling og utstyr til dette arbeidet.

Snøløs Topland takka i etterkant kort for et godt svar.

– Jeg tenker det er veldig bra at vi finner en løsning på dette, for det tror jeg er i alles interesse.