Statsforvalteren åpner tilsyn med Birkenes kommune

(Arkivfoto)

Tilsynet går ut på å kontrollere om Birkenes kommune følger regelverket i opplæringsloven med forskrifter og kommuneloven, er det opplyst i brevet fra Statsforvalteren i Agder 5. april.

– Forvaltningsloven og barnekonvensjonen vil også være en del av det regelverket som ligger til grunn for tilsynet.

– For å kontrollere dette, undersøker vi praksis ved Birkeland skole, Engesland skole og i kommunens PP-tjeneste.

– Kommunen er valgt ut på bakgrunn av en risikovurdering av hvor sannsynlig det er at kravene i regelverket ikke er oppfylt, og hvilke konsekvenser dette kan få for elevene det gjelder. Denne risikovurderingen bygger på informasjon Statsforvalteren har fra ulike kilder.

Et formøte skal skje i løpet av et par uker. Kommunen har fått en frist for å sende inn dokumentasjon innen 8. mai.

Den endelige tilsynsrapporten skal være klar tidlig i juli.