Mange tester seg – kommuneoverlegen med strenge råd: Det er kun de helt nødvendige reisene innenlands vi nå kan foreta, f.eks. hvis et familiemedlem ligger for døden

Fastlege Georg Rigadis tester Ole Tobias Haugland utenfor Birkenes legesenter tirsdag formiddag.

Mandag denne uka sendte kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr ut brev til alle enheter i Birkenes kommune. Det er nå påvist tre personer smitta av Koronaviruset i Birkenes. Disse er nå i isolasjon. I tillegg er 12 innbyggere i karantene, etter nærkontakt med smitta person.

I brevet skriver kommuneoverlegen: – For at antallet alvorlig syke ikke skal slå ut helsevesenet, slik vi ser i flere europeiske land, må antall smittede ikke øke i den farten vi ser nå. Her kan du bidra – følg de nasjonale og lokale retningslinjene! I Birkenes har vi fortsatt kontroll på situasjonen, men dette kan endre seg raskt. Foreløpig er det de nasjonale retningslinjene som gjelder i Birkenes. Ved økende smitte iverksettes lokale tiltak, slik de nå gjør i Bergen og Oslo.

Mange birkenesinger tester seg nå for covid-19. Utenfor Birkenes legesenter var det kø tirsdag formiddag.

Vi må nå møte færre mennesker enn vi har gjort frem til nå, og holde oss mest mulig hjemme, påpeker Engemyr. – Det frarådes reiser innenlands – dette er viktig! Det er kun de helt nødvendige reisene vi nå kan foreta, f.eks. hvis et familiemedlem ligger for døden. Dog kan man reise på hytta, hvis egen bil brukes, og man ikke møter andre folk. I kommende periode må vi holde kontakt med våre kjære andre steder i landet over telefon, e-post og brev.

I brevet lister kommunelegen så opp noen punkter som de ansatte i kommune bes å følge:

 

Julebord?

Situasjonen har nå endret seg, og kommunedirektøren fraråder enhetene å arrangere julebord og andre sosiale sammenkomster.

Møter?

Der hvor det er mulig skal møter avholdes digitalt. Hvis fysisk møte skal det være i møterom med god ventilasjon, og det må være minst to meter mellom deltagerne. Hvis møtedeltager ikke er kommunalt ansatt og bor utenfor kommunen skal det være gode grunner til at møtet gjennomføres ikke-digitalt. Møtet skal da være godkjent av leder. Husk å desinfisere bordflater og armlener etter alle møter. Det er den som kaller inn til møte som har ansvaret for at dette gjøres.

Munnbind?

Vi vurderer fortløpende behovet for bruk av munnbind, spesielt der hvor man er i nærkontakt med risikogrupper.

Hjemmekontor?

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler hjemmekontor hvis kommunen er på «rødt nivå». Det er Birkenes ikke, og hvis vi følger retningslinjene håper vi å unngå det. Der hvor det er vanskelig å gjennomføre anbefalt avstand kan leder vurdere løsninger hvor man deler de ansatte i to lag, som ikke har kontakt med hverandre, økt bruk av hjemmekontor eller lignende løsninger. Enheten skal ikke være organisert slik at hele enheten blir satt i karantene samtidig.

Lunsj og pauser?

Det anbefales å spise lunsj i god avstand til andre, helst på eget kontor. Pauser på over 15 minutter hvor du er nærmere enn to meter fra din kollega frarådes.

Veien videre?

Hold deg hjemme, og test deg, hvis du er syk, avstand til andre og god hånd- og hostehygiene er fortsatt det viktigste i tiden fremover.