– Språkprofessor på fortellerkveld

INNSAMLING AV STEDSNAVN. Her står Vidar Haslum (i midten) i 1987 sammen med Nils S. Vinsland og Anna Holte. (Foto: Kari Hagen Unander/Birkenes Historielag)

Torsdag den 7. mars kommer professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Agder, Vidar Haslum, til fortellerkvelden i Knutsonsalen på Birkenes Bygdemuseum.

Høsten 2022 ga Historielaget ut boka Stedsnavn i Birkenes som det femte bindet i i bygdebokserien for Birkenes, med Vidar som forfatter. Heilt siden 1980-tallet har han samla inn stedsnavn i inn- og utmark rundtforbi på gårdene i Birkenes. I boka er betydninga av stedsnavna forklart og kartfesta, og de viktige informantene er omtalt. Fra han var ganske ung, har Vidar intervjua mange kjentfolk med stor lokalkunnskap og fleire av samtalene er tatt opp på kassett.

Fortellerkvelden begynner med ei fordyping i stedsnavn med utgangspunkt i Vidars bok og utvalgte lydopptak av informanter. Da kan vi i tillegg få med litt om dialektforskjeller i bygdene før og nå, og spesielle ord som blir brukt. Etter en pause med litt å bite i, slipper forsamlinga til med egne historier og spørsmål rundt stedsnavn og dialekt. Vidar vil da svare på disse, og vi blir garantert klokere.

Bjarne Bjorvatn leder som vanlig kvelden, sjøl om han i en e-post uttaler: Egentlig er det ikke behov for meg i et slikt opplegg med mindre den gode Vidar –  som så mange fremtredende akademikere – skulle ha problem med å passe tiden, både for hovedinnlegg og for kommentarer til spørsmål fra salen. Detta kan bli morro!

 

Inger B. Slågedal

Birkenes Bygdemuseum

 

_____________

Brukerskapt