Søker kommunen om støtte til døgnåpen butikk

Butikken på Herefoss ønsker å bli mer attraktiv, ved å innføre selvbetjening og gjøre den døgnåpen. Dette koster penger.

Driver av butikken, Randi Skretteberg, har på vegne av Herefoss Handel AS nå søkt Birkenes kommune om et tilskudd på 300.000 kroner for å kunne omgjøre nærbutikken sånn at den kan bli døgnåpen og selvbetjent.

– Herefoss Handel AS har mulighet til å søke om midler fra Merkur Fondene, men ser seg ikke i stand til å kunne stille egenandelen på 25 prosent.

– Vi har nettopp blitt kjent med at Åmli kommune gir kr. 300.000 til sine nærbutikker fordi de ser viktigheten av å beholde sentrene i kommunen. Vi håper derfor at Birkenes kommune har mulighet til å gjøre det samme, skriver Skretteberg i søknaden.

– Herefoss er ett av tre viktige sentra i kommunen. Nærbutikken er en viktig del av et levende miljø i bygda. Bensinstasjonen og kafeen er en viktig del av butikken. Uten disse forsvinner mye av bygdas servicetilbud.

– Kafeen er bygdas møtested. Her treffes alle aldersgrupper, og for en del av innbyggerne er dette det eneste sosiale treffpunktet.

Skretteberg mener at døgnåpen butikk vil øke bruken, og opplyser samtidig at butikken og kaféen vil være betjent seks timer på dagtid.

– Ved å omgjøre butikken til døgnåpen selvbetjent butikk, vil flere av bygdas innbyggere, også de som jobber utenfor bygda, kunne bruke butikken på kveldstid istedenfor å kjøre til Birkeland.

– Vi tenker oss en betjent kjernetid på hverdager fra kl. 10-16. Vi vil dermed ha muligheten til å betjene de av bygdas innbyggere som ikke kan eller vil bruke selvbetjening. Vi kan dermed også betjene kafeen som er et viktig sosialt møtested.

Så gjenstår det å se om kommunen har og vil gi penger til butikken på Herefoss, samtidig som det trengs store beløp for å beholde barnehagetilbudet i bygda.