Penger fra Statsforvalteren til svømmeopplæring for små i bygda

(Illustrasjonsbilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark)

Birkenes kommune vil motta et tilskudd fra Statsforvalteren i Agder på 58.000 kroner til svømmeopplæring for småbarn.

Tilskuddet vil gi til sammen 29 barn i private Hampehaugen barnehage og Birkenes FUS barnehage mulighet til å delta i svømmeopplæring.

– Midlene skal gå til å dekke utgifter i forbindelse med svømmeopplæring for barn i barnehage i henhold til søknad. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til og fra svømmehall, heter det i tildelingsbrevet.

– Statsforvalteren forutsetter at barnehagen organiserer tilbudet i tråd med sikkerhetskrav som gjelder for bading og svømming i regi av barnehagen, og at instruktør har avlagt barne- om omsorgsattest til den organisasjonen de tilhører.