Kvinnenes Internasjonale Bønnedag på Birkeland fredag 1. mars

 

Denne første fredagen i mars kommer kvinner over heile verden sammen for å be. Hvert år siden 1887 har kvinner, fra ulike kirkesamfunn, holdt denne tradisjonen ved like.

Det er bønnekomiteer i 170 land. Et av landa utarbeider program hvert år og det blir sendt ut til alle menigheter. På den måten får vi innblikk i andre kvinners situasjon og liv fra land i de ulike delene av verden. I år er det kristne palestinske kvinner som har utarbeida programmet. Dette blir jo ekstra sterkt, med tanke på de dramatiske hendelsene som befolkningen i Israel og Palestina går gjennom i disse dager. Desto større grunn er det til å komme sammen og be for dem og deres situasjon.

Her på Birkeland samles vi på bedehuset kl. 17.30 til 18.30. Ingrid Eskilt fra Ansgarskolen holder andakt.

Det er godt for oss å løfte blikket opp fra vår egen «andedam» i Birkenes for å se kvinners situasjon andre steder i verden og lytte til deres stemme. Det gjør oss takknemlige for det vi har og bevisste på at vi står i en stor sammenheng i verden. Kvinner i andre land er våre søstre og sammen løfter vi hverandre og verden fram for Gud i bønn.

Kollekten som blir samla inn går via Bibelselskapet og i samarbeid med Frikirken i Norge til 2 prosjekter:

1. Arbeid blant troende med muslimsk bakgrunn i Palestina.

2. Musahala, en organisasjon med base i Jerusalem og Beit Sahour utenfor Betlehem. De setter søkelys på dialog og forsoningsarbeid blant kvinner.

Velkommen til kvinner i alle aldre!

 

Gunvor Hofseth

 

______________

Brukerskapt