Vurderer heis på Bedehuset

STYRET; Sven Martin Sørhus, Torunn Fåland, Nils Olav Eikenes, Inger Birkeland og Ivar Aanesland

Oppgraderinger på bedehuset.

Årsmøtet i Birkeland bedehus er samstemte om at huset skal holdes i tipp topp stand, og de er også innforstått med at det vil koste.

Nå er det spisesalen som står for tur.  Møblene der er nær førti år gamle og de begynner å falle fra hverandre.  I 2017 regner man med å bruke omkring 150.000 kroner på å fornye både stoler, bord og gardiner.

Årsmøtet vedtok dessuten at styret skal utrede spørsmålet om heis fra første etasje til kjelleren.

– Jeg kjenner flere som dessverre holder seg borte når det er arrangementer i kjelleren, og sånn kan vi ikke ha det, sa Oddvar Glidje og forsamlingen nikket samtykkende.

Leder i styret, Ivar Aanesland fortalte at det kunne bli veldig dyrt, kanskje innpå en million, men årsmøte lot seg ikke stoppe.  Til neste årsmøte vil det foreligge både tegninger og prisoverslag, og så får man ta finansieringen i neste omgang.

2016 ble også benyttet til oppgradering.  Til sammen ble det brukt over 600.000 på innvendig vedlikehold.  Birkenesavisa har tidligere omtalt oppussing av peisestue og kjøkkenrenoveringen. Dessuten er det installert to varmepumper.  Uten 200.000 kroner i bidrag fra Birkenes sparebank hadde det ikke vært mulig. Med bedehusets betydning for bygda, var det nok en viss skuffelse å spore over at man i 2016 ikke fikk kommunalt bidrag.

Bedehuset på Birkeland er en noe uvanlig eierkonstruksjon.  Det er ingen av misjonsforeningene som eier huset.  Det er eid av «folket», og på årsmøte var det hele 30 fremmøtte.

– Men det er på tide å intensivere arbeidet med å få flere støttemedlemmer. Inntektene fra støttemedlemmene ser ut til å være synkende, og vi er nok helt avhengige av disse inntektene for å få hjulene til å gå rundt, sa Inger Brit Vollan.

Valgene ble gjennomført uten dramatikk, og det ble gjenvalg på det meste. Ivar Aanesland sa seg villig til å fortsette som leder, dersom det ble valgt en egen basarkomite – og det ble gjort.

Nestleder Torunn Fåland fremførte hyldningskvad til de tre flotte karene, Ivar Aanesland, Nils Olav Eikenes og Sven Martin Sørhus.  Hun hadde tatt seg den frihet å kjøpe blomster til disse på bedehusets regning, uten at det ble styrebehandlet.

– For det er disse tre som drar lasset til daglig, og det er disse tre vi kan takke for at huset er velfungerende til enhver tid, sa Torunn Fåland.