– Kommunen burde kjøpe bygget – «grillen» – som ligger nærmest Tomta

På det åpne møtet på kommunehuset sist uke, hvor framtidig bruk av Tomta ble presentert, var innbygger Vemund Eikenes en av de som stilte seg positiv til planene som kommer fram i mulighetsstudien fra Asplan Viak.

Nå har Eikenes henvendt seg til kommunen med sine tanker.

– Jeg ble utfordret til å skrive ned noen av tankene jeg formidlet på det åpne møtet nå på torsdag.

– Min første tanke er at kommunen burde kjøpe bygget – «grillen» – som ligger nærmest Tomta. Dette ville gitt kommunen en mulighet for å bygge for fremtiden. I dette bygget kunne man hatt bibliotek, café, innbyggertorg, kontorer etc. Spesielt bibliotek er viktig, da dette er en tjeneste som favner alle; rik, fattig, ung, gammel, barn og foreldre. Rundt forbi i Norge rustes biblioteker opp og de får nye funksjoner med nytt fokus på uformelle møtesteder som supplement til alt det andre biblioteker skal bidra med av leselyst, kunnskapsformidling og kulturelle arrangementer. Dette er min drøm, at Birkenes og Birkeland vil få et enda bedre bibliotek tilbud.

– Å få et bygg som alle kan bruke sentralt i bygda, vil garantert øke attraktiviteten for mulig tilflytting. Det vil også bidra til at vi som bor her vil få en ny og viktig innendørs møteplass.

– Dermed er det for meg innlysende at «mulighetsforslaget» fra Asplan Viak bør tas til følge ved å tone ned bilens rolle, asfaltens tunge og pregløse energi og å lage noe nytt, inspirerende og fremtidsrettet.

– Fordelen med forslag «2» er for meg at man får en større fleksibilitet for hvordan man ønsker å utforme området. Det bør absolutt ha grønne elementer i form av trær, hekk og blomster på et eller annet vis. En større trestruktur høres veldig bra ut. Et sted barn kan boltre seg litt og de voksne kan slappe av. Forslag «2» høres også mer dynamisk ut. Det å kunne kjøre rundt på baksiden vil også ta hensyn til dagens bruk ved at man slipper av og hopper inn på en naturlig måte.

(Arkivfoto)

Eikenes har signert henvendelsen sin med «estetiker».