Klager på pålegget om å fjerne fyllmassene

 

Som BA skrev i sist utgave, har Birkenes kommune nylig pålagt firmaet Axitec Anlegg AS å fjerne over 100 lass med forurensa fyllmasse fra en dumpeplass nær Bjønnåsen, litt inn fra Stolsvingen på veien opp til Røynås.

Vedtaket ble sendt 4. juni, og pålegger Axitec Anlegg å sende inn plan for opprydding av fyllmassene innen 1. juli.

Fristen for å fjerne massene, og levere de til godkjent avfallsmottak, er satt til 15. august i år.

Nå har Axitec Anlegg AS sendt inn ei klage til kommunen på vedtaket.

– Klagen går ut på at dere mener massene er forurenset, noe som ikke er tilfelle her, opplyses det innledningsvis i klagebrevet.  

– Vi viser videre til saneringsrapporter som er utarbeidet av tredje part på Lund Torv og masser fra Kjevik.

– Vi tar regelmessig vannprøver av området som sendes til Eurofins avd, Kristiansand. Det er satt opp en plan her på 15 måneder med vannanalyse hver tredje måned. Det er også tatt nye masseprøver av deponert masse. Denne analysen er ikke klar pr nå 05.06.2024.

I vedtaksbrevet viser kommunen til prøver tatt av sigevann på oppgitte punkter i området rundt fyllplassen. Disse ble analysert ved Vannlaboratoriet AS i Kristiansand. Ifølge kommunen viste analysene tilførsel av tungmetaller til Småstetjønn.

I klagen skriver daglig leder i Axitec Anlegg, Christer Johannessen:

– Viser også videre til min uttalelse i vinter om at prøven fra Vannlabb krs. må annulleres og ikke brukes da de ikke er godkjent labb for denne type arbeid og analyse, men her har du overkjørt meg!!!.

Saksbehandler i denne saken har vært kommunens naturforvalter.

Miljødirektoratet har som forurensningsmyndighet gjort vurdering av forurensningsgraden i rivningsavfallet. I et brev datert 5. mai støtter direktoratet Birkenes kommunes pålegg om at fyllmassene må fjernes.

I klagen gir Axitec Anlegg uttrykk for at det er både feil og misforståelser i uttalelsen fra Miljødirektoratet.

Noe av de tilkjørte massene ved veien opp til Røynås, har opprinnelse fra riveprosjekt i Kvartal 14 i Kristiansand.

– Det som kommer fra K14 er rene masser og det er levert utallige dokument på dette og vil bli fremlagt i en eventuell rettssak mot Birkenes kommune.

I vedtaksbrevet fra kommunen framkommer det også at det ved fyllplassen er anlagt en tre-fire dekar stor snuplass, uten av kommunen var blitt informert om terrenginngrepet.

Axitec Anlegg er ifølge sin klage uenig i at området må tilbakeføres.

– Birkenes kommune ser nok saken med et tunnelsyn, da dere ikke har data fra tidligere hvordan området var og veien inn til tømmerplass for vedproduksjon og omlasting av tømmer som AT SKOG har brukt.

– Vi mener det ikke ligger skjellig grunn til at området skal tilbakeføres. Det bør heller godkjennes av byggesak, at grunneier får beholde dette området til det formålet som det er beregnet til.

– Ingen av sanerings-rapportene viser farlige verdier. Dette har dere selv fått flere ganger.

Det er Statsforvalteren i Agder som skal behandle klagen.