– Jeg er oppriktig bekymret for kommunens håndtering av avvik

(Arkivfoto)

I forrige kommunestyre ble to interpellasjoner svart opp, den ene gikk på manglende brøytestikker på kommunale veier og den andre gikk på manglende politisk vedtak på gebyrsatser for plan og byggesak.

En representant tok ordet etter at den første interpellasjonen ble svart opp, og gav uttrykk for at lignende interpellasjoner ikke var ønskelig i fremtiden. Til det kan jeg bare si, det er på ingen måte ønskelig fra min side å stille flere slike interpellasjoner, tvert imot! Men om det skulle bli nødvendig, ja så kommer jeg til å stille flere.

Fordi det har noe å bety for meg som folkevalgt, at brøytestikkene er i bakken når brøytesesongen starter. Brøytestikkene har en klar og naturlig funksjon, de bidrar til at vanlige trafikanter og brøytemannskap holder seg på vegen. Med andre ord, de er viktig for trafikksikkerheten, og dette ansvaret ligger til kommunen. Når det viser seg at brøytestikkene ikke var ferdigsatt før to måneder inn i beredskapsperioden, ifølge svaret til kommunen, da bør det ikke være min interpellasjon som får fokus, men langt mer svaret som belyser avviket, og kommunens manglende avvikshåndtering.

Det samme gjelder manglende politisk vedtak på gebyrsatsene. Men før jeg utdyper det, så vil jeg vise til budsjettbehandlingen i desember 2023. I det møtet kom det frem at kommunedirektøren hadde opprettet en stilling på vann og avløp i 2023, som manglet politisk vedtak. Et avvik som vi da ble lovet at ikke skulle gjenta seg.

Da mener jeg det er svært bekymringsfullt, at vi i første møterunde i 2024, oppdager enda et avvik på manglende politisk vedtak. Det kom frem av svarene på den andre interpellasjonen. «Nye» gebyrsatser på plan- og byggesaker er tatt i bruk, før de er politisk vedtatt.

Og enda mer bekymringsfullt er det, at kommunedirektøren ikke var klar over dette før hun 1. februar ble gjort oppmerksom på det av undertegnede. Vi kunne med andre ord ha risikert å kreve inn feil gebyrer på plan- og byggesaker i et helt år, uten at dette ble oppdaget. Jeg tror neppe det er mange søkere som tenker de må sjekke om gebyrene de blir fakturert, faktisk er politisk vedtatt. Og når det er sagt, så skal det heller ikke være nødvendig for dem å måtte gjøre det.

Jeg er oppriktig bekymret for kommunens håndtering av avvik, og på bakgrunn av hva som har kommet frem i de to siste møterundene, så mener jeg det er god grunn til å være bekymret.

Så vil kanskje noen kalle dette for bagateller. Men for meg er det ikke bagateller, og jeg tror at de fleste som sender sine kjære ut for å brøyte de kommunale veiene, IKKE vil kalle mangel på brøytestikker for flisespikkeri, de vil ha sine kjære hjem igjen!

Til slutt stiller jeg meg også spørrende til hvorfor Knappholtveien enda ikke var stikkesatt den 18. februar 2024? Jeg håper virkelig det er jeg som mangler kontroll på hvilke veier kommunen eier, da interpellasjonen ble svart opp med at alle kommunale veier var ferdig stikkesatt 7. desember 2023.

 

Silje Bjørnarå Drangsholt

Birkenes Høyre

 

______________

Leserinnlegg