Kommunal hogst skapte reaksjoner

BJØRK OG FURU: Det var hovedsakelig bjørketrær som ble felt da kommunen tok ut noen av de store gamle trærne i skogområdet på Tobias Jorde forleden.

BJØRK OG FURU: Det var hovedsakelig bjørketrær som ble felt da kommunen tok ut noen av de store gamle trærne i skogområdet på Tobias Jorde forleden.

BJØRK OG FURU: Det var hovedsakelig bjørketrær som ble felt da kommunen tok ut noen av de store gamle trærne i skogområdet på Tobias Jorde forleden.

KOMMUNALT. Flere har reagert på at kommunen har hogd ned flere store trær i skogholtet tilhørende kommunens tusenårssted Tobias Jorde. Det hevder et medlem av dugnadsgjengen som har jobbet med å skjøtte området.

– Ja, jeg kjenner flere som har reagert på dette, sier dugnadsarbeideren som ønsker å være anonym. Til Lillesandsposten forteller teknisk sjef at det var skogbrukssjefen som tok avgjørelsen om hvilke trær som skulle felles. Årsaken skal ha vært generell skjøtsel av området kombinert med et ønske fra naboer om å fjerne noen trær. En merkelig begrunnelse, synes dugnadsarbeideren.

– Det har jo vært en tusenårskomité som har jobba en del med området, og hvis det går på at det ikke skal gro igjen, så er det helt feil. Vi var mange kvelder der på dugnad i fjor og rydda og brant kratt, men det er klart, det kommer jo opp nye skudd i løpet av et år, påpeker han.

Han synes det er dårlig av kommunen å ikke ta kontakt med tusenårskomiteen før slike vedtak fattes, og etterlyser retningslinjer for hvordan man skal gå fram når det skal felles store gamle trær på kommunens eiendom.

– Det bør ikke bare være sånn at en nabo kan klage, så blir det hogd, mener dugnadsarbeideren. Han mener det kan gjøres mye ut av det aktuelle området, og viser til at det nå er bevilget 50.000 kroner til å forlenge turstien som går rundt jordet.

– Da er det for galt å hogge ned de fine trærne som står der, mener han.
Ifølge teknisk sjef skal kommunen ha avslått et ønske fra naboene om å felle flere trær. Det skal heller ikke være planer om ytterligere hogst i området i nær framtid.