– Det gåtefulle folket – de ufødte

(Arkivfoto)

Det gåtefulle folket – de ufødte.

Nasjonens fremtid.

Også vår alles fortid.

Alle har vært et lite hjelpeløst foster.

Alle har vært prisgitt at en mor har båret oss frem, ut i lyset.

Livets mirakel. Begynte et sted der kun Gud ser oss.

«Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.

Jeg priser deg fordi jeg er skapt på forferdelig underfullt vis.

Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.

Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom,

da jeg ble formet så kunstferdig i mors liv.

Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg.

I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av de var kommet.»

Salme 139 vers 13-16

Vi ble aktet av Gud som et menneske, fullt ut, mens vi enda var i mors liv.

Arnestedet for menneskeverdet. Preget vår verden på grunnleggende vis. Har vi råd til å kappe livlinen til utgangspunktet? Står nå menneskeverdet for fall?

De ufødte som usynliggjort gruppe uten stemme.

Menneskeverdet blir relativisert.

Sjelen til en nasjon har sammenheng med de mest utsatte, de svakeste.

Gradert rettsvern.

12814 ufødte som ble stoppet fra livet av norsk helsevesen i 2023.

Flere enn året før.

Og nå; regjeringen vil utvide grensen for såkalt «fri abort» til barnets 18. leveuke.

Er vi ja til livet?

Har vi vent oss til det?

Alle som føler seg alene med dette valget. Står noen ved deres side?

Menneskeverdet.

Det vi hegner om.

Det som får oss til å kjempe for ethvert menneskes liv så lenge det er til å redde.

Det må få oss til å kjempe for ethvert ufødt menneskes liv så lenge det er til å redde

og mors liv ikke er i fare.

Det handler om å ta vare på våre kvinner, det handler om å ta vare på oss alle.

Det handler om nasjonens fremtid.

Vi trenger å ta vare på våre hjerter foran alt vi bevarer.

Vi trenger alle slags mennesker.

Vi trenger alle som blir skapt.

 

 

For Birkenes KrF

Ruth Kylland Martinsen

 

________________

Leserinnlegg