Brannen på Strøget for 90 år siden – beboerne kom seg ut i siste liten

UTBRENT. Sånn så branntomta ut etter den mystiske og eksplosive brannen. (Foto: Ukjent/Utlånt av Per Gunnar Knutson)

For 90 år siden – natt til fredag 2. februar i 1934 – våkna folk på Birkeland av en voldsom eksplosjon i uthuset bak Røstads Kafé på Strøget.

Hendelsen ble dekka i ei rekke av landets aviser – «En mystisk eksplosjon», «Huset blev sprengt i luften», «Hele komplekset brant ned», var noen av overskriftene.

SAMLINGSPLASS. Her er en stor flokk med gamle og unge karer samla på og rundt trappa på Røstads Kafé en gang på slutten av 1920-tallet. (Foto: Ukjent)

Når på natta eksplosjonen skjedde, virker noe uklart. Tidspunktet varierer i avisenes referater. Noen skriver klokka 01, andre klokka 03.30.

Arbeiderbladet i hovedstaden oppga et tidspunkt noe midt imellom.

– Ved 02.30-tiden i natt beboerne i landhandler Røstads hus i Birkenes opskremt ved en voldsom eksplosjon, som syntes å komme fra uthuset.

– Det viste seg at flammene allerede stod høit op fra bygningen, som stod i forbindelse med våningshuset.

– Det var i siste øyeblikk beboerne kom seg ut, skriver Arbeiderbladet.

– Intet blev reddet. Skaden beløper sig til ca. 50.000 kroner.

Dette var masse penger i 1930-åra.

Også hestestallene til naboforretningen Birkeland Forbrugsforening skal gått med i brannen.

– Man vet ennu ikke hvorfra eksplosjonen skriver seg, men man mener uvedkommende har vært på ferde, avslutter Arbeiderbladet.

Avisa Velgeren på Gjøvik meldte at lensmannen jobba med saken.

– Eksplosjonen som antagelig har forvoldt ilden er nokså mystisk. Det er sannsynlig at det er et fat parafin eller bensin på lageret som har eksplodert, men det er ikke utelukket at det har vært uvedkommende på ferde.

Det er ukjent om lensmannen noen gang kom til bunns i denne saken.

Røstads handelshus lå på samme plass som seinere Gamla og Sakura.

BUTIKK. Landhandelen som Søren Daasvand dreiv tidlig på 1900-tallet. (Foto: Ukjent)

Huset som brant ned, var det innflytteren Søren Daasvand som hadde fått satt opp. Han dreiv landhandel der de to første ti-åra på 1900-tallet. Sigurd Røstad kjøpte i 1921 eiendommen for 50.000 kroner, sammen med sin bror Einar.

Røstads Kafé hadde inngang vendt nedover mot dagens Coop Extra.

TRAGISK HENDELSE. Brannen samme plass i juli 2019.

Etter brannen fikk Sigurd Røstad oppført et større hus på 250 kvadratmeter. Det hadde først to etasjer, og ble etter hvert påbygd med enda en etasje – sånn vi minnes det fra Stendals kafé, Gamla. Det var denne bygningen som brant 24. juli 2019. Da var det populære Sakura som hadde restaurant i 1. etasje.