Årets folkefest i Birkeneshallen blir gratis

KLAR FOR 17. MAI. Årets hovedkomite, fra venstre Monica Flaa Birkeland, Frantz Johan Agerbo, Olav N. Birkeland, Tone Mollestad, Paul C. Jensen, Sven Nordhagen, Thomas Stensvand og Jan Dalene. (Foto: Privat)

17. mai-komiteen på Birkeland har det meste klart foran den store feiringa av nasjonaldagen. En stor gladnyhet for mange er at i år er den store folkefesten i Birkeneshallen gratis.

– Vi ligger godt i rute i planleggingen, og vi har stor tro på at vi også i år skal få en flott 17. mai feiring på Birkeland, sier Sven Nordhagen, leder i den lokale 17. mai-komiteen.

– Det er veldig stas at såpass mange stiller opp på denne felles dugnadsøkten og får nasjonaldagen vår til å skinne. Ikke minste foresatte på 5. og 6. trinn gjør en veldig god jobb gjennom oppgavene de blir satt til å gjøre – hvor alt fra leker på Tobias jorde til rigging til fest og pynting står på oppgavelistene, sier Nordhagen.

En gladnyhet er altså at folkefesten blir gratis. Tidligere har denne kostet 250 kroner for en familie, og har innbragt mellom 12. og 14.000 kroner.

– Vi benytter oss av en oppspart reserve, men håper selvfølgelig at dette kan bli en tradisjon. Det er et mål å klare å skaffe til veie enda mer inntekter for å gjøre denne festen gratis i årene som kommer også. Vi håper næringslivet fortsetter å stille opp slik som de har tidligere gjort, kanskje til og med få med noen nye på laget? Og Birkenes Kommune – kanskje de også kan bidra mer, spør Nordhagen.

For øvrig blir det mange kjente og kjære innslag vi kjenner igjen fra tidligere år. Det blir leker på Tobias jorde med premier, natursti, bilkortesje, Folketog og Gudstjeneste i Frikirka. Ved å følge med på facebooksiden «Se hva som skjer på Birkeland» får man informasjon om hvordan man melder på innslag til folketoget og til hvem man skal henvende seg for å ordne med salgsboder for lag og foreninger.

Nytt i år er også at alle kan være med å stemme frem sin favoritt i folketoget! Det blir en digital avstemning som alle kan være med på. Det blir premier i ulike kategorier, hvor alle har muligheten til å vinne. Det kåres en folkets favoritt og en juryens favoritt, i tillegg til at det trekkes en tilfeldig vinner blant alle innslagene som har fått stemmer.

– Vi ønsker også innslag i kjent og kjær kortesje-stil velkommen i folketoget. Jo flere innslag, jo bedre, lyder det fra Nordhagen.

Det blir også laget en egen fane med tittelen «bygda» helt på slutten av folketoget. Her er det bare for alle som vil å slenge seg med, enten om man hiver seg med fra starten av toget eller hive seg med når toget har passert.