Aktiv på Dagtid – nytt aktivitetstilbud i Birkenes

AKTIV PÅ DAGTID. Prosjektleder Helene Kristoffersen og prosjektmedarbeider Marianne Kjølner tilbyr gjennom Aktiv på Dagtid, nye aktivitetstilbud for de som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Aktiv på Dagtid (APD) er et tilbud rettet mot de i arbeidsaktiv alder (16-70 år) som står helt eller delvis utenfor arbeidsliv eller skole. Det er Norges Idrettsforbund som står for tilbudet gjennom Agder Idrettskrets.

Det er om lag 800 personer tilknyttet APD i Agder. Tilbudet har eksistert i 10 år, og finnes allerede i Arendal, Risør, Gjerstad, Grimstad og Lillesand.

Nå kommer tilbudet også i Birkenes, og i den anledning avla prosjektleder Helene Kristoffersen og prosjektmedarbeider Marianne Kjølner et besøk i Birkenes kommune denne uka, for å fortelle litt om det nye tilbudet. Til stede på møtet var også Trude Murberg (enhetsleder for hjemmetjenester), Juliane M. Sandåker (NAV), Maria Røstad (folkehelsekoordinator) og Kathrine Areklett Rygg (Frisklivssentralen).

– Vi i Aktiv på Dagtid håper å kunne tilby treningsglede, livsglede og ikke minst et sosialt fellesskap til disse utenfor arbeidslivet. Vi ser Birkenes som en viktig kommune å samarbeide med, da tiltaket vil ha et stort nedslagsfelt og Aktiv på Dagtid vil være et fint supplement til andre kommunale aktiviteter rettet mot målgruppen. I kommuneplanen til Birkenes er visjonen «Vi fremmer livsglede og mestring gjennom hele livet». Dette er helt i tråd med Aktiv på Dagtid sitt formål, og kan komplementere kommunens innsats mot målgruppe, innleder Kristoffersen.

Statistikk fra november 2023 viser at 15,5 prosent av innbyggerne i Birkenes mellom 18-67 år mottar uføretrygd. Det ligger 5,2 prosent høyere enn landsgjennomsnittet (10,3 prosent).

I tillegg kommer de som mottar andre former for understøttelse av NAV, slik som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og arbeidsledighetstrygd.

– Her kan Aktiv på Dagtid gå inn og bidra. Kanskje får vi noen i arbeid, og i alle tilfeller gir vi dem et møtested, et fellesskap og meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Som forskning på vårt tilbud viser, gir deltakelse i Aktiv på Dagtid blant annet økt tiltro til egen mestring og økt fremtidstro og virkningen av disse øker muligheten for å komme i arbeid, utdyper Kristoffersen videre.

– Vi vet det finnes et behov her også, og er spent på mottakelsen. Nå starter vi på null, så får vi se hvor mange som melder seg. Jo flere brukere av tilbudet, jo bedre og bredere tilbud kan vi få til. Alle aktivitetene er lavterskeltilbud, og alle kan bli med, uavhengig av fysisk form, legger hun til.

GLADE FOR NYTT TILBUD. Marianne Kjølner, Helene Kristoffersen, Trude Murberg, Juliane M. Sandåker, Kathrine Areklett Rygg er glade for det nye aktivitetstilbudet som nå tilbys.

Nå i starten dreier det seg om å informere om tilbudet. Det gjøres både gjennom kommunen, NAV, Frisklivssentralen og psykisk helse. APD er et lavterskel folkehelsetiltak. For en stor del av deltakerne er det muligheter for at kan NAV dekke treningsavgiften.

Det tilbys mange ulike aktiviteter slik som ballspill, tennis, svømming, squash, zumba, dans, ridning, sykkel eller styrketrening, for å nevne noen av tilbudene. Det vil også være naturlig å opprette nye aktiviteter utfra interessen til deltakerne

– Aktiv på dagtid har en rekke helsefremmende effekter som kan bidra til økt livskvalitet og sosial deltakelse. Tilbudet er mye brukt av uføre og langtidssyke, men benyttes også av deltakere som har som mål å komme seg tilbake i arbeid på kort sikt, sier Kristoffersen.

– Vi vil ikke være en konkurrent, men heller et supplement til de eksisterende tilbudene, sier Marianne Kjølner i APD.

– Fysisk aktivitet er veldig bra det vet vi, men vel så viktig er den sosiale biten. Er man langtidssykemeldt eller har mistet jobben sin så mister man kollegene sine. Med aktiv på dagtid får man fellesskapet og kommer ut blant folk, legger hun til.

Juliane M. Sandåker har erfaring fra APD-tilbudet fra da hun jobbet ved NAV-kontoret i Lillesand.

– Der brukte vi APD mye, og vi i NAV Birkenes er glad for nå å endelig kunne tilby denne tjenesten til innbyggerne. Vi vet effekten av å komme seg ut i aktivitet. Jeg er absolutt en forkjemper for det her i kommunen sier Juliane.

– Dette manglet vi, og vi ser vi nå kan tilby et godt supplement. Målet er å få et bedre tilbud ut til innbyggerne, sier Enhetsleder for hjemmetjenester Trude Murberg.

Noe av grunnen til at de kan starte opp dette tilbudet nå, henger sammen med at Sparebanken Sør-stiftelsen har gått inn med økonomiske midler over en fireårs periode. Det gjør det mulig å komme i gang med tilbudet tross en presset kommuneøkonomi.

– Vi har veldig positiv erfaringer med Aktiv på Dagtid i de andre kommunene. For mange kan det å engasjere seg i et idrettslag være et stort skritt. Nå opplever vi at vi kan være et springbrett inn i idretten, sier prosjektleder Helene Kristoffersen.

– Nå starter vi opp med noen timer, og prøver oss frem. Det kan også være aktuelt å ha noen timer sammen med de i Lillesand. Timeplanen evalueres og endres i forhold til deltakernes ønsker og behov, sier hun og legger til at de er takknemlige for innspill.

I Lillesand har de for tiden 12 forskjellige treningstilbud gjennom uka i regi av Aktiv på Dagtid. Disse kan deltakerne fra Birkenes ta i bruk allerede nå i påvente av timer i Birkenes.