Birkenes Ungdomsråd er nå på Instagram – og vil ha inn forslag fra bygdas unge

Ungdomsrådet i Birkenes kommune. Her sammen med ordfører Gyro Heia midt i rekka.

I bygda vår har vi ikke bare et formannskap og et kommunestyre – vi har også et ungdomsråd.

Dette rådet har eksistert i et par år nå, men har ikke vært samla nå i koronatida, forteller nestleder Anders Erlandsen.

I sist uke var de igjen samla, og Birkenesavisa fikk stikke innom. På sakslista stod blant anna Tilstandsrapporten om grunnskolen i Birkenes, som de folkevalgte fikk opp til behandling kvelden etter.

Fredag var Anders Erlandsen og medlem Eline Stoveland innom redaksjonen vår og fortalte mer om hva ungdomsrådet er opptatt av.

Anders går første året på Møglestu videregående skole og Eline var russ ved Møglestu i vår. Men begge har fortsatt god kontakt med elever som nå går på ungdomsskole i heimbygda.

– Det er viktig at det blir tatt opp i tilstandsrapporten hvordan elevene har det på skolen, sier Eline.

Anders mener det ble en del endringer med den nye læreplanen.

– Det ble mer dagsaktuelt og fersk med den. Og det er positivt, sier Anders.

– Men det er lurt å få inn mer praktiske ting i undervisninga. I norsk er ikke det så lett, kanskje. Men i for eksempel historie kunne det være bra å ta noen turer og se på ting, sier Eline.

På ungdomsrådets møter er enten ordføreren eller varaordføreren med. Og på torsdagens møte i kommunestyret nevnte ordfører Gyro Heia flere ganger hvor viktig det er å lytte til nettopp ungdomsrådets meninger.

Sjølsagt er ungdomsrådet på Instagram – birkenesungdomsrad.

Ungdomsrådet har 10.000 kroner som de kan bruke innen utgangen av dette året. Og nå ønsker de forslag på hva bygdas unge vil at disse på pengene skal brukes på – et arrangement eller andre ting. Det er bare å komme med forslag på Instagram, forteller Eline og Anders med stor iver.

Det er Magnus Mosfjell som nå er leder i ungdomsrådet.

Ungdomsrådsmedlemmene Eline Stoveland og nestleder Anders Erlandsen.