Flertall i kommunestyret for at 16-åringer får jobbe på skjenkeområdet i skjenketiden

FJORDBRØL. (Arkivfoto)

Kommunestyret vedtok aldersgrense for de som kan jobbe som ryddehjelp på et festivalområde i skjenketidene. Også andre alkoholbestemmelser i bygda ble stemt over av representantene kommunestyremøtet sist uke.

Debatten rundt alkoholbestemmelsene i kommunen kommer jevnlig opp. Nok en gang var alkohol oppe i flere saker i kommunestyret. Kommunen kunne ved å stemme for en strengere alkoholpolitikk, fort isolere seg fra nabokommunene. Lillesand kommune ble nevnt av flere representanter i innlegg fra talerstolen, der man påpekte hvor liberale og imøtekommende deres politikere var, med tanke på å møte næringsliv, og de som ønsker større arrangement i sin kommune.

Det ble en liten times debatt i kommunestyret rundt temaet. Det var to fronter i debatten, der Ruth Kylland Martinsen (KrF) og Silje Bjørnarå Drangsholt (H) snakket varmt om minst mulig alkohol, og strenge restriksjoner.

Høyre som skal være et liberalt parti, var noe overraskende negativ til den nye handlingsplanen. Kun Ragnhild Aasen fra Høyres gruppe var for en mer liberal alkoholpolitisk fremtid.

– Vi må ha like regler som de andre nabokommunene våre. Om arrangørene ikke følger reglene mister de bevilgningen sin, sa Odd Gunner Tveit (Frp)

– Hva er viktigst for kommunen vår? Er det å beskytte de unge mest mulig og prøve å begrense inntaket av alkohol? Eller er det å sørge for mest mulig inntekt og minst mulig lønnsutgifter for arrangørene, spurte varaordfører Kylland Martinsen (KrF).

– Hvis ikke kommunen skal gå foran som et godt eksempel, hvem skal da gjøre det, sa blant annet Bjørnarå Drangsholt, før hun la til – innenfor skjenketiden på et festivalområde, så bør dette kun være forbeholdt myndige personer.

– Hvorfor skal vi være så sære her på Birkeland, innledet Bjørn Tore Hovland (Sp). Det er jo tross alt mi foreldrene som bestemmer. Jeg hadde ikke hatt problemer med at min sønn, som er 17 år, hadde jobbet på festival, eller jobbet med å rydde bordene på en restaurant i Lillesand.

Verdt å merke seg er også endringen fra formannskapet til kommunestyret, i saken om 16-åringer kan jobbe inne på et festivalområde i skjenketiden. Formannskapet stemte med et flertall på 7 mot 2 stemmer, at man må være 18 år, for å rydde og hjelpe til på et arrangement.

Her snudde Sp og var med å sikre flertall, for at fortsatt 16-åringer kan jobbe på arrangement, der det skjenkes alkohol.

Forslaget fra kommunedirektøren lød slik:

– Det er vilkår om at det settes 16 års aldersgrense for å arbeide på skjenkeområdet i skjenketiden, om skjenkebevilling ved enkelt anledning skal innvilges.

Forslaget om 16 år som aldersgrense fikk flertall, med 12 mot 9 stemmer.

Mindretallet bestod av Trygve Endresen, Lars Gunnar Retterholt, Arild Windsland, Oddvar Ivarson, Silje Bjørnarå Drangsholt fra Høyre, Håvard Glad Andreassen (INP) og KrF`s tre representanter.

I saken om konsert- og festival arrangør, kan selge alkohol klasse 3, fra 22 til 60 prosent, på avgrensa områder, fikk ikke gjennomslag.

Det falt med 14 mot 7 stemmer. Mindretallet besto av Frp (2), Ap (3), Jeanette Heia (INP) og Ragnhild Aasen (H). Dermed ingen VIP-avdelinger på festivalområder i Birkenes.

I saken om man ønsket hjemkjøring av varer fra netthandel og butikk, som også gjelder lovlige alkoholvarer, ble det flertall for dette. Her endte flertallet med 12 mot 9 stemmer. Mindretallet besto av Oddvar Ivarson, Arild Windsland, Silje Bjørnarå Drangsholt, Lars Gunnar Retterholt og Trygve Endresen fra (H), (KrF) 3 og Kristian Skordal (SV).

Nok en gang ønsket KrF med varaordfører Kylland Martinsen i spissen, å nekte all skjenking av alkohol på Tobias Jorde. Her fikk KrF lite gehør fra de andre representantene, og sto alene i voteringen med 18 mot de tre stemmene fra KrF.

Så prøvde KrF seg på begrensing i skjenketidene med to timer, men møtte igjen motstand i voteringen. Nå fikk de med seg Trygve Endresen (H) og Håvard Glad Andreassen (INP), men til liten nytte, der voteringen endte i 16 mot 5 stemmer.

For arrangører av festivaler i fremtiden, så sitter nok de igjen med blandede følelser rundt den nye politiske handlingsplanen. For «Sabla Moro», er det en «seier» at de fortsatt kan tilby arbeid til 16- åringene i bygda. Mer dramatisk er det for arrangøren at de ikke kan ha en egen VIP-avdeling med egne rettigheter for de over 20 år.