Applaus for enstemmig vedtak i kommunestyret

Det var møtt opp uvanlig mange tilhørere da kommunestyret behandla saken om hvilken skole elever fra Dale, Klepp og Steinsland etter hvert skal gå.

I dag går disse elevene på skole i Vennesla, etter at Samkom skole er nedlagt.

Administrasjonen ønska at Birkeland og Valstrand blir skolene hvor elevene fra disse grendene nær kommunegrensa til Vennesla skal gå fra skoleåret 2025/26.

Kommunedirektøren stilte med følgende forslag til vedtak:

– Elever i grendene Dale, Klepp og Steinsland skal tilhøre Birkeland/Valstrand skolekrets.

– Tidligere praksis med at elever fra dette området kunne gå på Samkom skole avvikles, siden denne skolen er lagt ned.

– Elever fra dette området i Birkenes, som går på skole i Vennesla, skal gå på skole i Birkenes fra og med skoleåret 2025-2026.

– Elever kan flytte sin skolegang til Birkenes tidligere, dersom det er ønske om det.

– Elever som skal starte på 10. trinn skoleåret 2025-2026 kan fullføre sin skolegang i Vennesla.

De folkevalgte ville imidlertid noe helt anna. Følgende fellesforslag, foreslått av Silje Bjørnarå Drangsholt (H), ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

– Barn som allerede har startet sin skolegang i Vennesla, skal gis mulighet til å gjennomføre sitt skoleløp i Vennesla, samt søsken av barn som har startet sin skolegang i Vennesla, skal få mulighet til å gjennomføre sin skolegang i Vennesla.

– Dette gjelder hele grunnskoleløpet, fra 1. til 10. trinn.

– Barn som ikke har søsken som har startet skoleløpet i Vennesla, eller barn som flytter til i det aktuelle området i fremtiden, skal tilhøre Birkeland/Valstrand skolekrets.

– Fremtidige kostnader legges til i neste års budsjett.

I ordskiftet var Silje Bjørnarå Drangsholt (H) opptatt av disse elevenes tilknytning til Vennesla.

– Disse barna har ingen sosial tilknytning til Birkenes. De har sin hverdag i nabokommunen. Det er der de har skolehverdagen sin og det er der de har fritida si, og sine fritidsaktiviteter.

– Disse barna må få mulighet til å fullføre sitt skoleløp. Og ikke bli tvunget til å forlate de trygge omgivelsene som de har. Og allerede lenge har vært i, sa Bjørnarå Drangsholt.

– Forutsigbarhet er en del av det å drive tidlig innsats.

Gyro Heia (Sp) sa seg helt enig med Bjørnarå Drangsholt. Heia beklaga også håndteringa av denne saken.

– Jeg forventer i det minste at når de innbyggerne tar kontakt med kommunen, så får de svar i rimelig tid. Her er det familier som allerede i mars kontakta kommunen for å få ei avklaring, og så får de ikke svar før nå nylig. Det synes jeg er veldig beklagelig, og det burde kommunen beklage.

– Jeg beklager i hvert fall på vegne av oss folkevalgte, sa Heia, som også knytta ei tidligere avklaring til tidlig innsats.

– Når til og med foreldre er redde for å fortelle ungene sine om hva som skal skje – du har ikke trygge barn når ikke foreldre engang føler seg trygge.

Etter avstemninga kom det en spontan applaus fra de svært fornøyde tilhørerne.