Besøk av motorhistorisk forening fra Telemark

MØTE. Legendemøte innen lastebil, transport og påbygg Steinar Løland, Tore Djupedal og Johan «Lastbiljohan» Straand (Foto: Jostein Teistedal)

Birkenes Bygdemuseum og garasjemiljøet der har blitt satt på kartet som et ressurssenter for restaurering og bevaring av motorhistoriske kjøretøy og tekniske innretninger.

Lørdagens besøk fra Vest-Telemark Motorhistoriske Forening (VTMF) er et av flere eksempler på dette. En busslast med nysgjerrige og lærevillige telemarkinger kom for å lære mer om håndverket og prosjektgjennomføringen som ligger til grunn for arbeidet som foregår rundt prosjektet «LFB Melkeruta».

Det begynte allerede ved Birkenes Bygdemuseums etablering. En rekke stasjonærmotorer og torvstrøfrabrikkens lokomobil ble satt i stand og driftet av ivrige frivillige. Det fortsatte med restaureringen av Svalandsruta 35 år tilbake og etableringen av museets egen bussgarasje og verksted. Astrid Støle sitt garasjebygg fra 2020 og miljøet rundt Steinar Støle og hans Steyr tømmerbil kan legges til i rekken. Stiftelsen Lillesand-Flaksvandbanens restaurering av «Melkeruten» i museets verksted er foreløpig siste hovedprosjekt som knyttes til fag- og hobbymiljøet ved «garasjene i svingen» ute på Tveide.

Prosjekt til inspirasjon og etterfølgelse

Vest-Telemark Motorhistoriske Forening hadde fanget opp nyheten om det pågående prosjektet rundt Melkeruten. De har selv liknende prosjekter gående, og så at her var et prosjekt og en prosjektgjeng det gikk an å innhente inspirasjon, erfaring og gode råd fra. «Melkerampen» ble lørdag vertskap for 17 langsveisbesøkende fra Seljord og omegn. Leif Arne Bjorvann, Steinar Løland, Martin J. Birkeland og Carl Frederik Thorsager informerte og viste frem et langt fremskredet prosjekt. Forskjellen på bilder fra funnstadiet i 2019 og dagens status imponerte de besøkende.

Da viktigheten av gode håndverkere ble fremhevet, kunne besøkende Tor Djubedal understreke dette for de andre telemarkingene. Han er selv en legende innen lastebilbransjen i Vest-Telemark. I nesten 50 år har han vært kjent som verksmester og leder for Scania Brunkeberg. I møte med prosjektarbeiderne på Tveide gjenkjente han en han omtalte som en meget dyktig fagarbeider han hadde hatt langt kjennskap og samarbeid med i sitt arbeid for Scania – Steinar Løland.

Ute på tunet kunne de besøkende beskue to andre prosjektresultat og møte personer knyttet til disse. Både Gunnar «Pytten» Flakk og Jostein kunne dele erfaringer fra 8 år med restaurering av museets 1946-modell Svalandsruta. Steinar Støle, Steinar Løland, Jostein Teistedal med flere kunne fortelle om erfaringer med restaurering og lokal tilknytning for Steinars 1958 Steyr.

Steinars Garasje som et bonusbesøk

BONUS BESØK. Steinars Garasje sto for servering og bonus-besøksgarasje. (Foto: Tarjei Skræi)

«Besøkende må bli tilbudt mat», hadde «naboene» i Steinars Garasje tenkt. Med gode krefter på kjøkkenet, kunne Steinar Støle og venner åpne portene for besøkende fra Vest-Telemark og lokale. Dette ble et bonusbesøk, utover det som hadde vært den opprinnelige «bestillingen» fra telemarkingene. Det hverken hørtes eller så ut til at det ble dårlig mottatt. Trivselslyden var påtagelig til stede. Her ble det servert både kald og varm mat, samt dikt og presentasjoner av bygg, samlinger og eiere for rundt 30 personer. Rundt bord og samlinger fikk en dele erfaringer og inntrykk. Her ble også gode sjanser til å stifte nye kontakter og vennskap. Her ble det også god anledning for gamle transportlegender på tvers av fylkene å møtes for gjensyn og mimring.

Ved ett av bordene møttes lokale Ole Hauge (84) og besøkende Johan «Lastbiljohan» Straand (81) fra Vrådal. Begge kan se tilbake på et langt liv i transportbransjen, blant annet med tømmertransport som fellesnevner. Johan kunne fortelle om tømmertransport til Sørlandet på 1960-tallet der han husker at møte med dagens «Melkerute» kunne være en del av turen.

Det kom flere takketaler fra de tilreisende fra Vest-Telemark.  Både «Melkerampen» og Steinar Støle og venner fikk velvalgte ord. Flere av de besøkende oppsummerte besøket med at ikke bare økonomi-, prosjektstyring og faglig dyktighet synes å være bærebjelker i et vellykket prosjekt.  De observerte også at det menneskelige aspektet hadde en sentral rolle.


HEDER. Garasjeeier Steinar Støle mottok synlig bevis som takk for mottakelse og bespisning fra en imponert Tarjei Skræi i VTMF. (Foto Jostein Teistedal)

Ønske om gjensyn og velkommen til Seljord var noe som gikk igjen. Som et synlig tegn på takknemlighet for det de hadde sett, hørt – og spist – fikk garasjeeier, Steinar Støle, motta et tresnitt (trykk) fra Tarjei Skræi som er sekretær i VTMF.

 

Jostein Teistedal

 

______________

Brukerskapt