– Eksisterer det noen planer for videre barnehagedrift på Herefoss etter nedleggelse?

(Arkivfoto)

Dette spørsmålet stiller Anders Snøløs Topland på vegne av kommunestyregruppa til Senterpartiet, til ordføreren etter at det mandag kveld ble kjent at Herefoss FUS barnehage blir lagt ned 8. juli i år.

Mandag kveld ble det sendt ut ei pressemelding fra FUS sitt hovedkontor i Oslo.

– Styret i Herefoss FUS barnehage AS har besluttet å avvikle driften fra og med 8. juli 2024.

– Personal og foreldre er orienterte gjennom mandagens personal- og foreldremøte, og kommunalsjef for oppvekst i Birkenes kommune, Marianne Moen Knutsen, ble orientert i forrige uke.

– Herefoss FUS barnehage AS har i dag 13 barn, hvorav 2 barn starter på skole høsten 2023. Det er lite eller ingen tilvekst av barn i kommunen, og pr dags dato ingen søkere til nytt barnehageår.

Barnehagen på Herefoss skal driftes som normalt fram til ordinær ferieavvikling, opplyses det fra FUS sitt hovedkontor.

– Regjeringens systematiske reduksjon i tilskudd til private barnehager medfører nå at nok et lokalsamfunn mister sitt barnehagetilbud, heter det videre i pressemeldinga.

– Private barnehager får mindre betalt per barnehageplass enn det kommunene betaler til sine egne barnehager. Denne forskjellsbehandlingen er dessverre økende. Til tross for at private barnehager jevnt over har levert bedre kvalitet i mange år enn kommunale barnehager, får de mindre betalt per plass.

– Regjeringen ønsker stadig større barnehager, noe som også understøttes av at flere kommuner bygger egne store barnehager, noe som utkonkurrerer mindre private barnehager.

– Herefoss FUS barnehage AS har vært driftet av en svært dyktig daglig leder og ansatte. Vi beklager på det sterkeste, og vil ivareta våre barn, ansatte og foresatte på best mulig måte fram til nedleggelsestidspunkt, skriver pressekontakt og nestleder Monica Johnsen ved FUS sitt hovedkontor avslutningsvis.

Kommunestyrerepresentant Anders Snøløs Topland har mandag kveld sendt inn fem spørsmål til ordføreren.

– Spørsmål til ordføreren til kommende kommunestyremøte 8. februar. Antar frist for å behandle dette som interpellasjon er ute, men ble først kjent med denne saken i kveld. Så fint om den kan tas opp under eventuelt.

Det er fint om ordfører kan svare på følgende:

1. Eksisterer det noen planer for videre barnehagedrift på Herefoss etter nedleggelse av FUS?

2. Kan en være sikker på at barnehagen på Herefoss er sikret frem til sommeren, dvs at det er personale til å drifte barnehagen de siste månedene?

3. Hva gjøres i forhold til at søknadsfrist for barnehageplass fra høsten 2024 nærmer seg (1. mars)?

4. Hva tenker ordfører er naturlig prosess videre?

5. Hvordan skal foreldre som har barnehagebarn i barnehagen på Herefoss forholde seg?

Snøløs Topland skriver at barnehagen er svært viktig, og at også tidspunktet for nedleggelsen er svært ugunstig.

– Barnehage er svært viktig for småbarnsforeldre og nyetablerere i bygda, og er avgjørende for å sikre bosetting blant yngre. Selv om en skulle få barnehageplass på Birkeland, så er heller ikke dette noe alle foreldre kan benytte seg av, all den tid Froland, Arendal og Grimstad er like nært arbeidsmarked for herefossingene som Birkeland, Lillesand og Sørlandsparken.

– Den informasjonen som er gitt, tilsier heller ikke noen plan for videre barnehagedrift etter sommeren på Herefoss. Nedleggelsestidspunktet er også svært ugunstig all den tid søknadsfrist for barnehageopptaket nærmer seg og usikkerheten i foreldregruppa på hva en skal foreta seg nå er svært stor, skriver Snøløs Topland på vegne av kommunestyregruppa til Senterpartiet.