300.000 kroner til istandsetting  av Myhre Torvstrøfabrik til formidlingsarena for klima og miljø

(Arkivfoto)

Stiftelsen UNI meldte torsdag at de innvilget søknaden på 300.000 kroner til istandsetting av Myhre Torvstrøfabrik til formidlingsarena for klima og miljø.

(Arkivbilde)

Leder av prosjektet Carl Frederik Thorsager er naturlig nok godt fornøyd med tildelingen, og skriver i en epost til BA at dette er det første tilskuddet, og det gir en god start for neste steg i utviklingen.

Stiftelsen UNI melder følgende i meldingen til prosjektlederen:

– Søknaden er blitt behandlet i vårt styremøte 10.04.2024 og vi har gleden av å meddele at styret i Stiftelsen UNI fant å kunne imøtekomme søknaden.
Søknaden innvilges med kr. 300.000 til istandsetting av Myhre torvstrøfabrikk. Det er en forutsetning at det omsøkte prosjektet til kr. 3.742.250 finansieres og ferdigstilles. Beløpet vil bli utbetalt når en revisor eller registrert regnskapsfører bekrefter denne kostnaden.