Står snart på skinner

AVSTAND: Nå kommer det originale avstandsmålet til nytte, sier Carl Frederik Thorsager her sammen med innleid sporspesialist fra Setesdalsbanen, Svein Tore Løvåsen.

Sporet er på plass, nå venter man bare på lokomotivet.

Det er foreløpig uvisst når det kommer på plass, men det kommer.

Det er Grete Flakk og Jon Ødegård som har gitt et lokomotiv til Birkenes kommune. Lokomotivet er en kopi av det som en gang kjørte mellom Birkeland og Lillesand på jernbanen. Lokomotivet er bygget lokalt av Tratec Koab og står i dag plassert under tak på Flakk.

Egil Flakk har laget kopien, og nå har Flakk-familien gitt lokomotivet til Birkenes kommune mot at det plasseres på Tobias jorde. I disse dager beredes grunnen for at så kan skje.

Eik og furu

– Nå legges det eikesviller, og det skal holde i mange år, sier Carl Frederik Thorsager

Han er selvfølgelig tilstede når det handler om Flakvandsbanens oppstandelse.

– De tok seg ikke råd til å sende svillene til Østlandet for kreosotbehandling. De hadde grei tilgang på trevirke i Birkenes og tok heller på seg jobben med å bytte de ut hvert tiende år, sier han, og legger til:

– Svillene vi legger er ikke originale, de opprinnelige er nok råtna bort for lenge siden. Men skinnene som legges er originale.

Solgt på auksjon

Skinnene etter den gamle banen ble i sin tid solgt på auksjon, og noen havnet på Håbbeslandsheia. Det var Tordis Bergliot Håbesland som fant de på et lokalt sagbruk på gården, og syntes det passet bra å tilbakeføre skinnene til Birkeland så lokomotivet kunne få originale skinner å stå på.

Man kan fremdeles tydelig se at de er stemplet Wales 1894.

– Og nå kommer sporviddemåleren, som vi i sin tid fikk av Oddvar Løvdal, til god nytte. Det er en enkel, men nøyaktig målestav som ble brukt for å få riktig bredde på sporet, sier Thorsager.

Så er det bare å ta i og dra og løfte, og det må fire velvoksne karer til for å få en skinnelengde på plass. Etterpå skal den festes med bolter, og laskes sammen med neste skinne med solide bolter.

Grusen fra Sigmund Rugland ligger klart til å fylle mellom svillene, for det skal være så autentisk som mulig når det først gjøres.