Lærlingen Håkon (23): – Jeg er nå snart ferdig utdannet som industrisnekker

HÅKON SUGGELIA: – Her er trivselsfaktoren svært høy.

Det å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe på en arbeidsplass. Gjennom snart to år har vi møtt flere unge mennesker i Birkenes, som har valgt svært mange ulike yrkesrettinger. På vårt bedriftsbesøk på Scanflex møtte vi tre unge menn, som alle har sett seg ut en fremtid ved treindustribedriften på Birkeland.

For å få læretid ved Scanflex, er det venteliste for å få dette.

Det er ofte mange ulike grunner til at man havner på en bestemt arbeidsplass. Noen søker seg til de ulike yrkene med bevisste valg, eller har et stort ønske om å ta en konkret yrkesvei innen ett fag. Andre som faller utenfor skole – og, eller er lei det presset det kan medføre, kan finne en triviell yrkesvei. Der kan man finne både glede og mestring, i å lære seg et fag.

Håkon Suggelia, Viktor Harrendran og Tormod Mollatt er tre unge menn fra bygda vår, som trives på Scanflex. De er i ulike faser i lærlingtida ved bedriften. De har også ulike innganger til starten på yrkeslivet.

Fellesnevneren er at de stortrives, føler seg verdsatt og går en yrkesvei de trives med.

PÅ LAGERET. Tormod Mollatt (19) var skolelei, men stortrives nå på Scanflex der han får brukt sine praktiske egenskaper.

– Jeg var egentlig veldig skolelei helt siden ungdomskolen, forteller Tormod, yngstemann av trioen vi møter. – Jeg visste ikke hva jeg ville, eller hvilken yrkesvei jeg skulle ta.

– Men heldigvis så kjente jeg til Tor Kjetil Svaland, som er assisterende produksjonssjef her. Han fikk jeg kontakt med på slutten av ungdomskolen, og tipset meg allerede da om mulighetene her på Scanflex.

– I august i fjor begynte jeg som lærling her, og har ikke angret ett sekund. Det føles som et helt annet liv å komme her på jobb hver morgen, og føle man både lærer noe og er til nytte. Jeg gjør forskjellige oppgaver, og får opplæring på ulike steder i produksjonen. Målet mitt er å bli industriteknikker.

– Men jeg fordyper meg i forskjellige oppgaver. Jeg har jobb med pakking og lagring av varer, som skal ut til kundene, forteller 19-åringen til BA.

STORE PLANER. Viktor Harrendan (22) fra Herefoss skal etter endt læretid søke seg til UiA og ingeniør studier.

Herefossingen Viktor på har litt lenger fartstid enn Tormod. Og i likhet med de andre forteller han om stor trivsel på arbeidsplassen. Han har også lagt større planer etter læretiden.

– Jeg er fast ansatt her nå og er snart i siste fase av læretiden min. Ikke bare lærer vi oss de ulike oppgavene ved maskiner og rundt i produksjonen. Vi blir også mer strukturerte. Ett eksempel på det er at vi samles til morgenmøte hver dag, for å gå gjennom oppgaver, og hvordan vi løser disse i fellesskap på, forteller Viktor oss.

– At jeg her får et fagbrev jeg kan være stolt over, er jo svært hyggelig. Men det gir oss også utviklingsmuligheter. Jeg skal etter læretiden begynne på UiA i Grimstad, for å ta en ingeniør utdannelse. Den muligheten er det ikke sikkert jeg ville fått til, uten tid og læring her ved Scanflex.

ALLEREDE MANGE ANSVARSOMRÅDER. Tross sin unge alder kjenner Håkon Suggelia (23) arbeidsplassen sin godt. Dette har allerede gitt han mye ansvar han trives med.

Den siste lærlingen vi får en prat med Håkon. Han har vært på arbeidsplassen lengst av de tre unge karene.

Håkon, som satset hardt på fotball både i IK Start og FK Jerv før han ble skadet, hadde en grei arbeidsavtale med bedriften.

– Det startet med at jeg kunne komme å jobbe og få opplæring i bedriften, mens jeg satset på idretten min som 18-åring. Det var veldig fint å ha den muligheten som Scanflex da ga meg den gang.

– Jeg har snart vært her i fem år totalt, og er nå snart ferdig utdannet som industrisnekker. Prosessen på veien med å få ett fag, føle at man mestrer de ulike oppgavene og det å få en slik god oppfølging fra bedriften, har betydd mye.

– Her er trivselsfaktoren svært høy. Vi er godt fordelt både på kjønn og i alder, noe som gjør arbeidsmiljøet enda mer styrket.

– I tillegg liker jeg utfordringene jobben og arbeidsplassen min gir. At den er variert, gjør den også mer interessant. I tillegg er det som ung arbeider godt å vite at bedriften satser på oss, og at vi har en stabil arbeidsplass. Jeg har flere ansvarsområder, blant annet for lakkanlegget, reparasjon av dører og godkjenning av flere av produktene våre, forteller 23-åringen.