Trygve Løland spør i dette åpne brevet leder i Birkenes IL, Salve Eieland, om han handler som privatperson i vindkraftsaken

LEDER BIRKENES IL: Salve Eieland.

 

Er Birkenes idrettslag nøytral i vindkraftsaken?

Åpent brev til Birkenes idrettslag ved leder Salve Eieland.

Kopi til Birkenesavisa og Lillesands-Posten.

«Turen til Fitjar gav mye inspirasjon til å jobbe videre med muligheter knyttet til friluftsområder og folkehelse», sa leder Salve Eieland i Birkenes idrettslag, som nylig var med på tur til Stord.

 «Dette tar vi med oss videre i vårt lokale prosjekt. Birkenes idrettslag er allerede i dialog med RWE om hvordan det kan legges best mulig til rette for friluftsliv og turområder i Oddeheia og Bjelkeberg», opplyser Eieland som i artikkelen er avbildet midt i vindindustriområdet på Stord.

PÅ TUR MED VINDMULIGHETER. Leder i Birkenes IL, Sondre Eieland, på tur med Vindmuligheter til Midtfjellet Vindpark i Fitjar kommune. (Faksimile: Nettsiden til vindmuligheter.no)

Sitatene er hentet fra vindmuligheter.no og er skrevet 24.01.2020. Det er altså ikke helt nytt, og turen fant sted 15.01.2020. Likevel var det helt ukjent for resten av styret og vanlige medlemmer fram til dags dato. Skal ikke du som leder representere alle medlemmene?

Skal det ikke framgå av referater hva lederen foretar seg i idrettslagets navn?

Ved nærmere ettersyn viser det seg også at MTA-planen for det påtenkte vindkraftverket på Bjelkeberg/Oddeheia inneholder setninger som: «Det lokale idrettslaget har spilt inn mange gode og konkrete eksempler på hvordan området kan tilrettelegges for å være mest mulig attraktivt for friluftslivet».

Og: «Det lokale idrettslaget har formidlet et ønske om at det vurderes om det kan lages skiløyper inne i vindkraftverket». (MTA-plan, 7.3. Friluftsliv, side 77 og 78). (Med det lokale idrettslaget menes Birkenes IL. Litt pussig, det er jo Herefoss IL som er mest berørt).

Har lederen i Birkenes idrettslag på egen hånd vært i dialog med RWE om dette? Eller er det styrebehandlet uten at noe referat foreligger?

Sist, men ikke minst, har styret godkjent det faktum at lederen Salve Eieland har kontaktet en lokal byggmester om å sette opp to hytter i industriområdet? Jeg bare spør.

På vegne av medlemmer i et nøytralt idrettslag forlanger og forventer jeg at lederen nå sørger for at navnet Birkenes idrettslag tas ut i alle skriftlige sammenhenger vedrørende vindkraftverk i Birkenes. Så kan alle meningene gjerne stå, men under privatpersonen Salve Eielands navn.

Ja, for Birkenes idrettslag er vel nøytral i vindkraftsaken? Jeg bare spør.

 

24. februar 2021

Trygve Løland

medlem

________________

Åpent leserbrev