Statsråd Tina Bru (H) i nytt brev til Birkenes kommune: Vil avvente behandlingen av klagesaken om utsatt frist for idriftsettelse

Statsråd Tina Bru (H) i Olje- og energidepartementet. (Foto: Wikipedia)

LOGG INN

Et abonnement gir deg tilgang til alt innhold, og vi har følgende tilbud:

* Årsabonnement og månedsabonnement fornyes automatisk fram til eventuell oppsigelse.